Media Club vítězem měsíce. Skupina Prima dále roste

I v únoru potvrdilo mediální zastupitelství Media Club svou pozici jedničky na trhu a zvítězilo nad ostatními komerčními skupinami. V CS 15+ dosáhlo v celodni share 33,22 %, v prime time pak 33,31 %. Dařilo se i skupině Prima, která zaznamenala meziroční nárůst sledovanosti v CS 15+ i v cílové obchodní skupině 15–69. Kromě hlavního kanálu Prima stojí za nárůstem i výborné výsledky tematických kanálů CNN Prima NEWS, Prima LOVE, Prima STAR a Prima SHOW.

Skupině Prima se v uplynulém měsíci dařilo napříč cílovými skupinami. Celodenní sledovanost se vyšplhala na 25,77 % (meziroční nárůst o 2,42 p. b.) v CS 15+, sledovanost v hlavním vysílacím čase ve stejné cílové skupině dosáhla 26,91 % (meziroční nárůst o 2,78 p. b.). V cílové obchodní skupině 15–69 byl nárůst obdobný. Skupina Prima navíc oslovuje stále více mladých diváků. V cílové skupině 15–24 let zvýšila svůj meziroční podíl o 3,57 p. b.

Výborně se v únoru dařilo hned několika kanálům skupiny. Hlavní kanál Prima dosáhl v celodni share 11,77 % (meziroční nárůst o 0,69 p. b.), v prime time pak 14,31 % (meziroční nárůst o 1,53 p. b.) v CS 15+. Nárůst podílu sledovanosti zaznamenal kanál v celodni i v hlavním vysílacím čase i v CS 15–69. Diváky zaujaly především seriály z vlastní tvorby a tři první příčky v počtu diváků obsadily Slunečná (v úterý 22. 2. 2022 s 1 356 000 diváků, share 33,02 % v CS 15+), Duch (v sobotu 5. 2. 2022 s 1 263 000 diváků, share 28,25 % v CS 15+) a ZOO (ve čtvrtek 17. 2. 2022 s 1 243 000 diváků, share 29,71 % v CS 15+).

Dařilo se i zpravodajskému kanálu CNN Prima NEWS, jehož sledovanost dosáhla v celodni 1,62 %, v prime time pak 1,11 % v CS 15+. Meziročně si polepšila i Prima LOVE s celodenním share 2,52 % a prime time share 2,41 % v totožné cílové skupině. Historicky nejlepším měsícem byl únor pro dva nejmladší kanály skupiny – Prima STAR (celodenní share 0,80 % v CS 15+) a Prima SHOW (celodenní share 0,47 % v CS 15+).

Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere, živě + TS0-3, ke dni 4. 3. 2022