Asociace komerčních televizí se stala mediálním partnerem konferencí Nextv Ad Europe a Nextv Series Europe

Asociace komerčních televizí se stala mediálním partnerem konferencí Nextv Ad Europe a Nextv Series Europe

Série konferencí Nextv se v květnu přesunou do srdce Evropy. Konference pořádá společnost Dataxis v termínu 10. až 12. května v Praze a Asociace komerčních televizí se stala jejich mediálním partnerem. Na obou akcích jako řečníci vystoupí odborníci z členských společností AKTV, jako například generální ředitel TV Nova Daniel Grunt nebo ředitel VOD služeb FTV Prima Josef Beneš.

Na třetím ročníku konference Nextv Ad Europe, která se bude konat 10. května, se odborníci ze světa televizní reklamy zaměří na nejnovější vývoj v oblasti televizní reklamy a způsoby integrace programatických a televizních strategií.

Nextv Series Europe se pak bude věnovat trendům, inovacím a strategiím, které jsou hnací silou propojeného ekosystému televize, telekomunikací a OTT.

„AKTV si klade za cíl skrze svou značku ScreenVoice přinášet zadavatelům reklamy a mediálním agenturám to nejlepší ze světa televize a nových trendů. Jsme proto velmi rádi, že jsme se po loňském úspěchu HbbTV Symposia letos stali partnerem prestižních konferencí Nextv,“ říká Klára Brachtlová, prezidentka AKTV.

Detailní program konferencí je k dispozici na stránkách každé akce:

Nextv Ad Europe – https://events.nextvseries.com/NextvADEurope2023?lang=en#/

Nextv Series Europe – https://events.nextvseries.com/NextvSeriesEurope2023#/?lang=en

 

O Asociaci komerčních televizí (www.AKTV.cz)

Asociace komerčních televizí zastupuje nejvýznamnější komerční vysílatele v České republice. Jejím cílem je hájit, podporovat a prosazovat jejich společné zájmy. AKTV se aktivně podílí na přípravě národní i evropské legislativy vztahující se ke komerčnímu televiznímu vysílání, ochraně osobních údajů, novinářské práci či obchodním sdělením. Je partnerem pro orgány státní správy, unijní instituce i další stakeholdery. Jednou z hlavních činností AKTV je ochrana autorských práv svých členů a boj proti internetovému pirátství. Vedle toho je AKTV aktivní i v podpoře televize jako reklamního mediatypu. Pro komunikaci se zadavateli reklamy a mediálními agenturami provozuje informační web ScreenVoice.cz a pravidelně pořádá oborové konference.

O ScreenVoice (www.ScreenVoice.cz)

Na webu ScreenVoice.cz čtenáři najdou inspiraci, trendy, výzkumy i aktuality o dění v televizním světě v České republice i v zahraničí. Každý měsíc je věnován jednomu tématu, ke kterému je připraven původní obsah. Na čtenáře tak na webu čeká magazínové čtení o vůbec první televizní reklamě, vánoční nebo valentýnský reklamní speciál, či zamyšlení nad reklamou během covidu či války na Ukrajině. Téma měsíce pak doplňuje kalendář oborových akcí, slovník pojmů ze světa total videa nebo populární sekce Mýty a fakta o TV, která přináší řadu datových podkladů vyvracejících nejčastější mýty o televizi. Samostatnou kategorii pak tvoří archiv akcí AKTV, kde zájemci najdou všechny záznamy vystoupení a prezentace speakerů z posledních šesti let

Číst dál…

Jarní BIZ BRUNCH přivítal Prima DOMA

Koncem března pozvalo obchodní zastupitelství Media Club klienty na business snídani, věnovanou novinkám z hobby segmentu Prima DOMA. Představili se zajímaví hosté, kteří zúčastněné seznámili s formáty Prima DOMA i jeho obsahem a možnostmi vzájemné spolupráce.

Jako první host vystoupil Stanislav Knotek, ředitel společnosti Prima DOMA, který na začátku představil hobby segmenty, kam patří: kutilství, zahrada, stavba a domácnost, se kterými Prima DOMA pracuje. Zmínil také čísla, kde Prima DOMA v hobby odvětví dokáže při třech TV pořadech oslovit 800 000 diváků týdně, pět webů generuje 850 000 návštěvníků měsíčně a sociální sítě mají milionovou základnou uživatelů. Díky této kombinaci má skupina Prima největší ucelené hobby portfolio na celém trhu. Po vstupu do online mediálního zastupitelství Impression Media přibyly do portfolia Prima DOMA weby Living.cz a Magazinzahrada.cz, jejichž tematický plán postupně přebírá. Pro klienty se tím otevírá další možnost prezentace. Synergicky se pak weby Prima DOMA nově staly společně s dalšími patnácti weby součástí balíčku Bydlení a hobby, který Impression Media nabízí. Tento pack zasáhne přes 2 miliony RU měsíčně a přinese přes 27 milionů page views. Prima DOMA v současné době také klientům nabízí cross promo, díky kterému nechybí ani podpora platformy HbbTV, prima+ a CNN Prima NEWS. Společně s Jiřím Kadrnkou, obchodním ředitelem Prima DOMA, pak představil jednotlivé pořady a informovali o možnostech obchodní spolupráce. Závěrem se pochlubil hobby video archivem, který je největší na českém trhu a obsahuje kolem 8500 videí ze širokého spektra od zahrady po stavbu. S jeho obsahem pracuje i Seznam.cz na svém streamu, čímž se zvyšuje dosah videí.

U prezentace nemohl chybět ani Pepa Libický, moderátor a kutil, který přiblížil obsah hobby pořadů a jejich dramaturgii. Televizní hobby blok na obrazovkách Prima začíná každou neděli Receptářem prima nápadů, který divákům nabízí informace z oblasti pěstitelství, domova, nechybí ani kutilská či chovatelská část. Pokračují Libovky Pepy Libického, které nemají konkurenci, jelikož diváky provází DIY návody od A do Z. Jejich moderátor se rozpovídal také o svém novém projektu TINY HOUSE, v rámci kterého divákům ukáže, jak vybudovat moderní, malý, soběstačný domek od výběru podvozku až po stavbu terasy. Hobby blok je ukončen Vychytávkami Ládi Hrušky, pořadem plným rozmanitých rad, nápadů a vychytávek.

 

 

Číst dál…

Online reklama v roce 2022 vyrostla o 18 %, výdaje dosáhly téměř 57 miliard korun

V roce 2022 dosáhly výdaje do online reklamy téměř 57 miliard korun, což potvrzuje roli internetu jako nejsilnějšího mediatypu. Jedná se o dosud nejvyšší investice, oproti roku 2021 jde o 18% nárůst, na kterém se v absolutních hodnotách nejvíce podílela display reklama (+23 %) a reklama ve vyhledávání (+9 %). Z pohledu způsobu obchodování inzertního prostoru rostl programatický nákup display reklamy o 35 %. Očekávání pro rok 2023 je 7% růst investic do online reklamy. Údaje pocházejí z výzkumu inzertních výkonů internetové reklamy, který pro Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) realizuje agentura Median.

Výkon ostatních mediatypů na trhu je udáván v ceníkových cenách, zatímco objem internetové inzerce je tvořen ceníkovými i čistými cenami. Proto od roku 2021 SPIR výzkum metodicky upravil, přepočítal celkový výkon onlinu na ceníkové ceny, aby bylo možné srovnání s ostatními mediatypy. Výkon online reklamy tvořený součtem ceníkových a čistých cen v loňském roce dosáhl 56,8 mld. Kč. Převedeno do ceníkových cen se jedná o objem 117,7 mld. Kč, což potvrzuje online reklamě pozici nejsilnějšího mediatypu.

„Je pozitivní vidět, že i v době celosvětové ekonomické recese internet jako reklamní kanál prosperuje. Zároveň je to logické, protože online prostředí nabízí nejpřesnější cílení reklamních kampaní, okamžitou možnost jejich optimalizace a přehled o efektivitě vynaložených prostředků v reálném čase” komentoval výsledky výzkumu Michal Hanák, předseda výkonné rady SPIR.

Výzkum probíhal v lednu a únoru 2023 a zapojili se do něj internetoví provozovatelé, mediální, digitální a specializované agentury, reklamní síť i přímí inzerenti. Metodika výzkumu a její úpravy pro rok 2022 jsou podrobně popsány na webu https://www.inzertnivykony.cz/

Vývoj celkových výdajů do internetové inzerce

Zadavatelé v roce 2022 využili internetovou reklamu v objemu 56,8 miliard korun (součet ceníkových a čistých cen). Jedná se o dosud nejvyšší investice, které představují 18% nárůst oproti předchozímu roku a kopírují kontinuálně rostoucí trend ve využívání online inzerce. Pro rok 2023 je odhadováno zpomalení vývoje na 7% růst, což by znamenalo investice celkem 60,8 mld. Kč do internetové inzerce v roce 2023. V odhadech růstu jsou účastníci výzkumu tradičně konzervativní, letos k opatrnosti v odhadu přispívá navíc i nepříznivá ekonomická situace a dopady inflace.

graf 1: vývoj celkových výdajů do internetové inzerce v mld. Kč

Podrobné výsledky výzkumu, včetně podílu jednotlivých forem internetové reklamy, jsou na webových stránkách www.inzertnivykony.cz.

Podíl jednotlivých mediatypů v roce 2022

Velikost hrubých reklamních investic za ostatní mediatypy nejsou za rok 2022 k dispozici, proto nelze za minulý rok udělat přímé porovnání a určit jejich podíly. Pokud vycházíme z historických časových řad, tak internet velkým reklamním prostorem v hrubých cenách větším než 100 mld. Kč za rok 2022 zaujímá nepochybně vedení.

graf 2: vývoj ceníkových hodnot reklamního prostoru podle mediatypů, údaje za TV, Tisk, Radio a OOH nejsou za rok 2022 veřejně dostupné (v grafu označeno jako N/A)

 

Výzkumem zjištěný výkon internetové reklamy byl do grossových (ceníkových) cen přepočten pomocí inverzních konverzních údajů použitých v celoevropském výzkumu online inzertních výdajů AdEx benchmark od IAB Europe, kam SPIR dodává data za ČR. Celkové číslo výkonu digitálu v ceníkových cenách je složené ze dvou dílčích hodnot. První složkou jsou reklamní formy, které jsou ve výzkumu přirozeně v ceníkových (gross, retecard) cenách, tj. direct display a katalogy a řádková inzerce. Druhou složkou jsou reklamní formy programmatic display a search, které jsou ve výzkumu přirozeně v čistých (reálných, net net) cenách. Tato druhá složka je přepočtena na ceníkové ceny příslušným inverzním koeficientem použitým ve výzkumu Adex od IAB Europe pro převod ceníkových cen naopak na čisté ceny. V uvedených inzertních výkonech internetové reklamy jsou zahrnuta všechna relevantní v ČR působící média, sociální sítě, vyhledávače, platformy a jejich reklamní sítě. Více podrobností o použité metodice je uvedeno na https://www.inzertnivykony.cz.

Číst dál…

Impressiom Media Club setkání s klienty

Nové možnosti spolupráce, které přinesla akvizice skupiny Prima a Impression Media, jsme klientům představili na setkání s klienty v PLAYzone Areně. Roman Stolejda, CEO Impression Media, představil posunutí Media Clubu na pozici dvojky na trhu, kdy osloví až 6 393 631 reálných uživatelů měsíčně. Dále Media Club nabídne i nové balíčky zaměřené na jednotlivé segmenty, jako jsou například zábava, auta, ženy, zpravodajství, bydlení & hobby. Kromě toho také klientům nově zprostředkuje full servis v podobě mediálního plánování či zadávání programatické reklamy. Jak sám Stolejda říká: „Těšíme se na spolupráci a věříme, že změníme pravidla hry na českém internetu.“

 

 

Číst dál…

Prima KRIMI vysílá pět let – rekordy trhá v počtu vyřešených případů i ve sledovanosti

Kanál Prima KRIMI oslavil na Velikonoční pondělí již pět let na obrazovkách. Zahraniční detektivní a kriminální tvorba, kterou nabízí, láká k obrazovkám stále více diváků, a podíl na sledovanosti kanálu tak rok od roku roste. V prvním čtvrtletí letošního roku dosáhl jeho share 3,89 % v CS 15+ v celodni. V posledním narozeninovém roce u diváků kralovaly nové série Zločinů z vřesovišť, nadchla je ale i novinka Detektiv Endeavour Morse. Osmý kanál skupiny Prima přinese v květnu nové případy Zločinu v Alpách a pro diváky chystá další novinky.

„Detektivní a kriminální seriály vysílané na Prima KRIMI se u českých diváků těší stále větší oblibě, což nás velice těší. Za minulý rok dosáhl share kanálu rekordních 3,35 % v celodni v CS 15+ (meziroční nárůst
o 0,31 p. b.), od prvního vysílacího roku se tak téměř zdvojnásobil. První kvartál letošního roku byl také plný úspěchů, share v celodni v totožné cílové skupině se vyšplhal na 3,89 %,“
říká Roman Mrázek, programový ředitel skupiny Prima.

Mezi pořady za poslední rok vedl seriál Zločiny z vřesovišť v hlavní roli s osobitou vyšetřovatelkou Verou v podání Brendy Blethynové. Prima KRIMI přinesla loni divákům jeho desátou a jedenáctou sérii, jejichž díly obsadily všechny příčky mezi TOP 10 nejsledovanějšími pořady, s pouhými dvěma výjimkami. Diváky dále bavily i novinky v nabídce kanálu – série Detektiv Endeavour Morse nebo Stíny smrti, které trhaly rekordy v odpoledním vysílání. Pozornosti se těšily i oblíbené stálice kanálu jako Sběratelé kostí nebo Vraždy v Midsomeru. Kanál divákům ještě v letošním roce přinese pestrou nabídku akvizičních novinek.

Hned první z nich přinese už v následujícím měsíci. Na vysílání první řady zábavného krimiseriálu Zločin v Alpách, která se na obrazovky vrátí 30. dubna, naváže totiž premiérová druhá série. Nesourodá dvojice vyšetřovatelů Benedikt Beissl a Jerry Paulsen řeší zločiny v Alpách, ale na první místo přitom staví rodinu a lásku k domovu v malebném vysokohorském městečku. Populární německý krimiseriál je stejně zábavný jako napínavý. Ve druhé řadě získají hlavní hrdinové posily, a dokonce si budou muset zamést i před vlastním prahem, když se mrtvola nečekaně objeví přímo na poklidné ulici před jejich policejní stanicí! Od 28. května každé odpoledne na Prima KRIMI.

Zdroj: ATO-Nielsen, CS 15+

Číst dál…