Oprávněné osoby

Za společnost MEDIA CLUB, s.r.o. (dále „Společnost“) je oprávněn ve všech věcech jednat výlučně její statutární orgán, a to způsobem zapsaným v obchodním rejstříku. Za Společnost jsou dále oprávněny v rozsahu vyplývajícím z jim udělených plných mocí či písemných pověření uzavírat, měnit či rušit závazky soukromého práva pouze následující osoby:

Jméno Funkce Oblast
Hana Študentová Office Manager Akceptace návrhů smluv o šíření obchodních sdělení v programech zastupovaných Media Club
Pavel Štafa Backoffice Manager Zasílání spotlistů dle čl. III. odst. 2 Smluvních obchodních podmínek pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných Media Club
Milan Linda Backoffice Executive Zasílání spotlistů dle čl. III. odst. 2 Smluvních obchodních podmínek pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných Media Club
Jan Vacík Backoffice administrátor Zasílání spotlistů dle čl. III. odst. 2 Smluvních obchodních podmínek pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných Media Club
Lenka Vyňuchalová Backoffice administrátor Zasílání spotlistů dle čl. III. odst. 2 Smluvních obchodních podmínek pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných Media Club
Lucie Škrovanová Creative Sales Akceptace návrhů smluv o šíření obchodních sdělení ve formě sponzorování
Václav Jindřich Backoffice Executive Akceptace návrhů smluv o šíření obchodních sdělení ve formě sponzorování
Eva Čabalová Creative Sales Akceptace návrhů smluv o šíření obchodních sdělení ve formě sponzorování
Irena Uhlířová Creative Sales Akceptace návrhů smluv o šíření obchodních sdělení ve formě umístění produktu
Tomáš Dragoun Creative Sales Akceptace návrhů smluv o šíření obchodních sdělení ve formě umístění produktu
Šárka Flaxová Backoffice Executive Akceptace návrhů smluv o šíření reklamy dle odst. 2.2) Všeobecných obchodních podmínek ke smlouvám o reklamě na internetu
Kateřina Srbová Backoffice Executive Akceptace návrhů smluv o šíření reklamy dle odst. 2.2) Všeobecných obchodních podmínek ke smlouvám o reklamě na internetu
Jarmila Šoustková Backoffice Executive Akceptace návrhů smluv o šíření reklamy dle odst. 2.2) Všeobecných obchodních podmínek ke smlouvám o reklamě na internetu
Klára Kučerová Backoffice Executive Akceptace návrhů smluv o šíření reklamy dle odst. 2.2) Všeobecných obchodních podmínek ke smlouvám o reklamě na internetu

Společnost považuje za doručení podepsané listiny protistraně i doručení naskenované kopie podepsané listiny prostřednictvím e-mailové nebo jiné elektronické komunikace.