Oprávněné osoby

Za společnost MEDIA CLUB, s.r.o. (dále „Společnost“) je oprávněn ve všech věcech jednat výlučně její statutární orgán, a to způsobem zapsaným v obchodním rejstříku. Za Společnost jsou dále oprávněny v rozsahu vyplývajícím z jim udělených plných mocí či písemných pověření uzavírat, měnit či rušit závazky soukromého práva pouze následující osoby:

Jméno Funkce Oblast
Jan Makal Vedoucí prodeje reklamy Zasílání a akceptace Nabídek obchodní smlouvy dle Zvláštních smluvních obchodních podmínek
Jakub Valouch Vedoucí prodeje reklamy Zasílání a akceptace Nabídek obchodní smlouvy dle Zvláštních smluvních obchodních podmínek
Libor Pokorný Vedoucí zákaznického servisu Zasílání a akceptace Nabídek obchodní smlouvy dle Zvláštních smluvních obchodních podmínek
Pavlína Maňáková Office Manager Akceptace návrhů smluv o šíření obchodních sdělení v programech zastupovaných Media Club
Michaela Šebková Vedoucí oddělení komerčního vysílání Zasílání spotlistů dle čl. III. odst. 2 Smluvních obchodních podmínek pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných Media Club

Akceptace návrhů smluv o šíření obchodních sdělení v programech zastupovaných Media Club

Monika Štetinová Specialista systému boost a fakturace Zasílání spotlistů dle čl. III. odst. 2 Smluvních obchodních podmínek pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných Media Club

Akceptace návrhů smluv o šíření obchodních sdělení v programech zastupovaných Media Club

Jakub Graus Administrátor systému boost a fakturace Zasílání spotlistů dle čl. III. odst. 2 Smluvních obchodních podmínek pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných Media Club

Akceptace návrhů smluv o šíření obchodních sdělení v programech zastupovaných Media Club

Barbora Hanzlíková Specialista pro přímý prodej Zasílání spotlistů dle čl. III. odst. 2 Smluvních obchodních podmínek pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných Media Club

Akceptace návrhů smluv o šíření obchodních sdělení v programech zastupovaných Media Club

Lucie Zelená Creative Sales Akceptace návrhů smluv o šíření obchodních sdělení ve formě sponzorování a umístění produktu
Petr Tichý Creative Sales Akceptace návrhů smluv o šíření obchodních sdělení ve formě sponzorování a umístění produktu
Radana Labajová Creative Sales Akceptace návrhů smluv o šíření obchodních sdělení ve formě sponzorování a umístění produktu
Harut Djalavian Creative Sales Akceptace návrhů smluv o šíření obchodních sdělení ve formě sponzorování a umístění produktu
Eva Čabalová Creative Sales Akceptace návrhů smluv o šíření obchodních sdělení ve formě sponzorování a umístění produktu
Irena Uhlířová Creative Sales Akceptace návrhů smluv o šíření obchodních sdělení ve formě sponzorování a umístění produktu
Tomáš Dragoun Creative Sales Akceptace návrhů smluv o šíření obchodních sdělení ve formě sponzorování a umístění produktu
Petr Hatlapatka Obchodní ředitel online divize Zasílání a akceptace Nabídek obchodní smlouvy dle Zvláštních smluvních obchodních podmínek
Jarmila Šoustková Backoffice Executive Akceptace návrhů smluv o šíření reklamy dle odst. 2.2) Všeobecných obchodních podmínek ke smlouvám o reklamě na internetu
Klára Kučerová Backoffice Executive Akceptace návrhů smluv o šíření reklamy dle odst. 2.2) Všeobecných obchodních podmínek ke smlouvám o reklamě na internetu
Šárka Flaxová Backoffice Executive Akceptace návrhů smluv o šíření reklamy dle odst. 2.2) Všeobecných obchodních podmínek ke smlouvám o reklamě na internetu

Společnost považuje za doručení podepsané listiny protistraně i doručení naskenované kopie podepsané listiny prostřednictvím e-mailové nebo jiné elektronické komunikace.