Kontakt

Kontaktní informace
  MEDIA CLUB, s.r.o.
Vinohradská  3217/167
100 00 Praha 10 – Strašnice
info@media-club.cz
+420 266 700 132

 

 

IČ: 29413982
DIČ: CZ29413982

Společnost MEDIA CLUB s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C a složce 204565

Informace pro oznamovatele dle zákona na ochranu oznamovatelů

Vnitřní oznamovací systém společnosti MEDIA CLUB, s.r.o. je určen pro zaměstnance, externí zaměstnance a další spolupracovníky, kteří na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vykonávají práci nebo obdobnou činnost pro společnost a kteří se o protiprávním jednání dozvěděli v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti pro společnost.

Informace o způsobech podání oznámení a kontakty na příslušnou osobu mají výše uvedení k dispozici na intranetu společnosti.