Kampaň v HbbTV: Rychlá, jednoduchá a online

Společnost Media Club nabízí velkou škálu reklamních formátů v nové technologii HbbTV. Kampaně realizované v hybridní televizi jsou rychlé, jednoduché a nesou všechny pozitivní vlastnosti online kampaní. Nesmírnou výhodou je, že se s takovouto kampaní dostanete na největší obrazovku v domácnosti = do televizního vysílání.

Co vlastně HbbTV znamená?

HbbTV neboli hybridní televize (v České republice označováno také jako červené tlačítko) je ideální propojení internetu a televize. Z pohledu uživatele se jedná o prostředí, v kterém si uživatel/divák volí, na co se bude dívat (z televizního archivu) nebo si může zvolit z mnoha aplikací, jako je TV program, počasí, hry, letáky a mnoho dalšího. Zjednodušeně se uživatel pohybuje v prostředí HbbTV pomocí televizního ovladače, kterým určuje, co se bude na TV obrazovce odehrávat.

Pro klienty to znamená, že pokud umístí videoreklamu do HbbTV, uživatelům se reklamní spoty odehrají před epizodou, kterou si vyberou v našem archivu, nebo v jejím průběhu. Velkou výhodou je, že spot se odehrává na největší obrazovce v domácnosti a lze z něj prokliknout do klientské aplikace.

Další možnost pro klienty jsou switch-inové kampaně, které se odehrávají přímo v TV vysílání bez toho, aniž by divák vstupoval do prostředí HbbTV. Switch-inová kreativa (JPG, PNG: 300x300px) je vstupem do aplikace nebo k přehrání videa klienta. Pokud uživatel v době switch-inu stiskne červené tlačítko, dostane se do aplikace nebo se mu přehraje reklamní sdělení (s neomezenou délkou).

Bonitní cílová skupina

 • Bohatší
 • Mladší
 • Vzdělanější

Benefity HbbTV

 • Sjednocuje výhody internetu a televize
 • Online cílení na TV obrazovce (lokace, obsahu, času, synchronizace…)
 • Umožňuje interakci s divákem
 • Jednoduchost
 • Zvyšuje uživatelský komfort
 • Vysoká zapamatovatelnost reklamního sdělení
 • 97 % diváků zaznamená switch-in
 • Zobrazuje reklamní sdělení na největší obrazovce v domácnosti
 • Aplikace ZDARMA
 • Online statiky – v reálném čase vidíte, jak se vaší kampani daří

 

Brozura_HbbTV_15

 

Zdroj: FTV Prima, spol. s.r.o.