Komunitní projekt Prima SVĚT pomohl zútulnit Centrum dětské chirurgie a traumatologie Thomayerovy nemocnice

Projekt televize Prima s názvem Prima SVĚT má za cíl zatraktivňovat veřejná místa, ať už se jedná o dětská hřiště nebo naučné stezky.

Čtvrtým z projektů, do kterého se dobrovolnicky zapojili i zaměstnanci televize Prima a partnerů, je rekonstrukce a rozšíření Kliniky dětské chirurgie a traumatologie v Thomayerově nemocnici, která vznikla díky spolupráci s nadačním fondem Kolečko. Část peněz putovala také prostřednictvím projektu Prima SVĚT z aktivit televize Prima.

Do dobrovolnických prací se zapojili zaměstnanci Primy

Celková rekonstrukce stála více než 2,6 milionu korun. Pro Thomayerovu nemocnici (TN) byla velmi důležitá, protože díky ní vzniklo 16 nových lůžek, z toho 9 pro rodiče s dětským pacientem. Navíc je oddělení umístěno přímo u urgentního příjmu, rehabilitace a RTG. „Chtěl bych velice poděkovat paní ředitelce Lindě Jandové z nadačního fondu Kolečko a také TV Prima za štědrou pomoc a spoluúčast na rekonstrukci a rozšíření Kliniky dětské chirurgie a traumatologie. Vážím si této pomoci, protože vím, že v dnešní nelehké době není samozřejmostí, a vůbec jednoduché jakýmkoli způsobem pomáhat v tak veliké míře jako právě v tomto případě. Za Thomayerovu nemocnici vám všem ještě jednou upřímně děkuji,“ řekl ředitel TN doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., a dodal: „Zároveň chci poděkovat lékařům a sestrám z kliniky, kteří se na této přestavbě také spolupodíleli.

Přednosta KDCHT prof. MUDr. Petr Havránek, CSc. v nově zrekonstruovaných prostorech

Částkou přes 1,5 milionu přispěl nadační fond Kolečko. „Rozšíření lůžkové části kliniky je v oblasti podpory dětských úrazových center největším projektem v patnáctileté historii nadačního fondu. Víme, že lékařská péče je v Krči už tradičně na špičkové úrovni, stejně jako přístrojové vybavení, ale úspěch léčby mnohdy závisí na dalších faktorech – třeba i na příjemném, útulném prostředí, poskytujícím v rámci možností určité soukromí nebo pro menší děti pobyt s doprovodem. Všechny finanční prostředky poskytnuté fondem pocházejí ze soukromých zdrojů a jsme za ně všem našim partnerům nesmírně vděčni, každá stokoruna našla své uplatnění. A ještě najde…“ uvádí ředitelka nadačního fondu Kolečko Linda Jandová.

Slavnostní otevření

Na zútulnění oddělení se částečně podílel také komunitní projekt Prima SVĚT, který pomohl zprostředkovat finance i vybavení interiéru v hodnotě přes 400 tisíc Kč. Vznikl zde i Primáčkův dětský koutek, kde se budou děti moci odreagovat a užít si trochu zábavy nejen s Primáčkem. „Prima SVĚT vznikl před dvěma lety s cílem podporovat projekty, které pomáhají oživovat veřejná prostranství, nabízejí prostor pro společné setkávání, a hlavně – které mají smysl a přinášejí místním komunitám radost. Jsem rád, že jsme tyto cíle naplnili a v duchu filozofie ,Spojuje nás víc, než si myslímeʻ tak navázali na úspěšnou kampaň televize Prima,“ uvádí Aleš Pýcha, marketingový ředitel FTV Prima.

Díky společnosti Samsung jsou v každém pokoji nainstalovány televize. „Společnost Samsung dlouhodobě podporuje charitativní projekty a prostřednictvím televizních obrazovek přináší odreagování a pohodovou atmosféru i do nemocničních zařízení. Jsme moc rádi, že můžeme díky našim produktům zpříjemnit a zkrátit dětem čas, který musí po úrazu trávit v prostorách nemocnice,“ uvádí Zuzana Mravík Zelenická, CSR manažerka Samsung.

Tým Samsung

Na novém oddělení mohou rodiče a ti nejmenší využít pohodlného sezení a vybavení dětského koutku. „Spolupráci na vybavení dětské chirurgie a traumatologie TN jsme nemohli odmítnout. ASKO – NÁBYTEK v České republice s radostí dlouhodobě podporuje charitativní projekty zaměřené na rodiny a děti. Z mého pohledu je důležité pomoci tam, kde je potřeba, a v tomto případě tomu tak bezesporu je. Osobně jsem moc rád za podobné aktivity, kde dochází ke spojení naší obchodní společnosti s podporou rodin a dětí. Zároveň se snažíme zvýšit pohodlí a komfort dětských pacientů během jejich pobytu v nemocnici,“ prozrazuje Michal Moureček, jednatel ASKO – NÁBYTEK.

ASKO tým při dobrovolnickém dni v Thomayerově nemocnici

Hračky jsou základ! A proto nesmí chybět ani v Primáčkově dětském koutku. „Síť hračkářství Bambule se celoročně snaží pomáhat dětem po celé České republice a navazuje spolupráci s různými dobročinnými organizacemi. Věnováním hraček do českých nemocnic se snažíme usnadnit pobyt nemocným dětem, jejich rodinám, a udělat jim tak radost v často nelehkých podmínkách,“ říká za Bambuli – Království hraček marketingová ředitelka Jana Krčková.

Primáčkův dětský koutek

V dětském koutku najdou děti prostor i pro čtení, a to díky Nakladatelskému domu GRADA. „Jsme velmi rádi, že se můžeme touto cestou podílet na zpříjemnění atmosféry dětského oddělení v Thomayerově nemocnici. Knížky otevírají brány do jiných světů, a kdy jindy se to dětem hodí víc než v době nemoci? Doufáme, že na stránkách našich knih najdou dobrodružství i zábavu,“ uvádí PR manažerka Nakladatelského domu GRADA.

Zdroj: FTV Prima, spol. s.r.o.