UKRAJINA: POMOC DĚTEM UKRAJINY BĚŽÍ

Společná iniciativa Českého červeného kříže (ČČK) a Skupiny Prima pod hlavičkou
CNN Prima NEWS získávající finanční prostředky na zakoupení nového přístrojového
vybavení a zdravotnického materiálu pro dětská oddělení a dětské nemocnice na
Ukrajině již získala 35 milionů Kč. Právě se rozběhla první fáze pomoci dětem Ukrajiny.
Pomoc ČČK obětem války na Ukrajině dále pokračuje. K letošním 31 misím ČČK přibyla
tento týden další, která je – stejně jako předešlé – zaměřena na zlepšení dostupnosti
zdravotní péče pro raněné a nemocné.
Toto zaměření ostatně má celá naše pomoc poskytovaná na Ukrajině od roku 2014. Určitou
odlišností je v případě této mise to, že ji realizujeme z výtěžku společné iniciativy skupiny
Prima pod hlavičkou CNN Prima NEWS a Českého červeného kříže Pomoc dětem Ukrajiny,
která odstartovala již v březnu benefičním koncertem. Jak ze samotného názvu iniciativy
plyne, je zaměřena na pomoc dětským zdravotnickým zařízením na Ukrajině. Z celkového
výtěžku 35 milionů Kč budou uskutečněny celkem tři fáze humanitární pomoci.

První se právě vydala na cestu a je určena pro dětskou regionální nemocnici v Bojarce v
Kyjevské oblasti. Zahrnuje plně vybavenou sanitku a dva kamiony s 9 t další pomoci: desítky
elektrických postelí a stretcherů (zařízení umožňující snadnou manipulaci s ležícím
pacientem), monitory vitálních funkcí, pomůcky pro zevní srdeční masáž a zdravotnické
vybavení typu tonometrů, fonendoskopů, oxymetrů, vyšetřovacích lamp a podobně v celkové
hodnotě 12,2 milionu Kč.

www.cervenykriz.eu press@cervenykriz.eu @CCK_Tweetuje tel. 251 104 111
„Posláním Červeného kříže je mírnit lidské utrpení v jeho nejrůznějších podobách. Jsem
velice rád, že naše pomoc může směřovat právě k těm nejzranitelnějším – k dětem,“ říká
prezident ČČK Marek Jukl.
„Sbírku Českého červeného kříže jsme rádi podpořili nejen mediálně, ale také finančně v
rámci charitativního Koncertu dětem Ukrajiny, v rámci kterého vystoupily tváře z našich
seriálů, jako jsou například Slunečná a ZOO. Výsledná částka nás potěšila a věříme, že
zakoupené vybavení pomůže lékařům pečovat o tu nejohroženější skupinu – děti, jejichž
zdraví i životy jsou v ozbrojených konfliktech denně v ohrožení,“ dodává Marek Singer,
generální ředitel skupiny Prima.
Od počátku bojů na Ukrajině (2014) tak poskytl ČČK pomoc v hodnotě 195 mil. Kč.