Sympozium HbbTV 2022 se zaměří na cílenou reklamu, DVB-I a nové služby HbbTV

Asociace HbbTV s radostí oznamuje program konference Sympozium a ceny HbbTV 2022. Každoroční klíčový summit odvětví CTV se uskuteční v Praze 9.-10. listopadu 2022. Asociace HbbTV je globální iniciativa poskytující otevřené standardy pro pokročilé služby interaktivní televize, dodávané pomocí vysílání a širokopásmových sítí do televizorů připojených k internetu a set-top-boxů. Spolupořadatelem akce je česká Asociace komerčních televizí (AKTV).

Konferenci zahájí předseda HbbTV Vincent Grivet (zastupující společnost Eutelsat) a prezident AKTV Jan Vlček (TV Nova). Po nich vystoupí Paul Gray (Omdia) s přehledem globálního televizního trhu. První dva panely se zaměří na vývoj HbbTV v České republice a na možnosti monetizace s využitím cílené reklamy a adresovatelné televize. V další klíčové části programu se bude debatovat o zásadní roli, kterou může HbbTV hrát v ekosystému nového standardu DVB-I.

Druhý den zahájí projev předsedy HbbTV Vincenta Griveta o „stavu země“. Aktuální informace o nejnovějším vývoji a činnosti v oblasti specifikací HbbTV přinese místopředseda HbbTV Jon Piesing (TP Vision). V následující panelové diskusi se představí nové služby HbbTV a u kulatého stolu se budou projednávat důležitá témata řízení shody, certifikace a interoperability. Konferenci uzavře nejnovější vývoj na trhu v USA a pohled na technologické trendy.

„Jsme hrdí na zajímavý program konference, která představí všechny klíčové události na trhu, budoucí trendy i vynikající sestavu špičkových řečníků. Zvláštní pozornost věnujeme zemím střední a východní Evropy, kde standard HbbTV hraje důležitou roli a jeho význam roste. Zároveň se zde otevírají příležitosti k růstu pro stávající i nové hráče na trhu,” prohlásil Vincent Grivet, předseda Asociace HbbTV.

Jan Vlček, prezident AKTV a generální ředitel skupiny Nova, dodává: „Technologie HbbTV dokonale kombinuje možnosti internetu a lineárního vysílání a otevírá dveře zcela novému televiznímu zážitku. Zároveň nabízí širokou a jedinečnou škálu možností nejen z hlediska aktuálních zpráv, ale i z pohledu obchodu a reklamy. Je pro nás velká výzva posunovat hranice a být průkopníkem této technologie v České republice. Jsem proto velmi hrdý, že se 10. ročník Sympozia koná v Praze, a těším se na budoucnost, kterou nám HbbTV přinese.”

Sympozium HbbTV 2022 bude také hostit pátý ročník udílení cen HbbTV. V široké škále kategorií budou oceněny nejlepší postupy a znamenité výsledky dosažené v komunitě HbbTV. Nejuznávanější ocenění v odvětví CTV se budou udělovat na prestižním ceremoniálu první den konference 9. listopadu 2022 ve večerních hodinách.

Podrobné informace o Sympoziu a cenách HbbTV, místě akce, doporučených hotelích, sponzorech a mediálních partnerech jsou uvedeny na stránkách https://www.hbbtv.org/10th-hbbtv-symposium-and-awards-2022/.

 

O Asociaci HbbTV

Hybridní televize (označovaná jako „HbbTV“) je globální iniciativa, která vytváří specifikaci pro poskytování služeb pokročilé a interaktivní televize a zábavy spotřebitelům pomocí kombinace televizního vysílání a širokopásmového internetu. Specifikaci HbbTV vytvářejí lídři v oboru, aby zkvalitnili zkušenosti spotřebitelů při sledování videa pomocí připojených televizorů, set-top-boxů a víceobrazovkových zařízení. Specifikace HbbTV používá prvky stávajících specifikací z jiných standardů, včetně OIPF, CEA, DVB, MPEG-DASH a W3C. Díky začlenění činnosti organizace Open IPTV Forum (OIPF) v roce 2014 a Smart TV Alliance v roce 2016 je HbbTV schopná oslovit poskytovatele služeb a dodavatele technologií pro IPTV služby i kombinované vysílací a over-the-top (OTT) služby.

HbbTV je neziskové sdružení registrované ve Švýcarsku. Má přibližně 80 členů, k nimž patří všichni světoví výrobci televizorů, velké evropské vysílací společnosti a televizní platformy i celá řada světových dodavatelů technologií a čipových sad. Více informací je uvedeno na stránkách www.hbbtv.org

 

O české Asociaci komerčních televizí
Česká Asociace komerčních televizí (AKTV) vznikla v roce 2017 jako sdružení provozovatelů pozemního televizního vysílání s cílem hájit, podporovat a propagovat společné zájmy komerčních vysílatelů v České republice. Zakládajícími členy AKTV jsou televizní skupiny Nova, Prima a Óčko. Více informací je uvedeno na stránkách www.aktv.cz