Radio Kiss je nejposlouchanější nadregionální stanice

Obchodní zastupitelství Media Club je nadále jedničkou na rozhlasovém trhu. Podle aktuálních výsledků Radioprojektu (RP) dosáhlo za první pololetí rekordní hodnoty podílu poslechovosti 41,4 %. Rozhlasové stanice zastupované Media Clubem každý týden poslouchá 4,7 mil. posluchačů. Radio Kiss se s 443 000 posluchači stalo poprvé nejposlouchanějším nadregionálním rádiem.

V průběhu pozdního jara a léta (2. kvartál) se rádio stalo druhým nejvíce sledovaným mediatypem hned po televizi. Denně si ho poslechne 54,4 % populace ve věku 12–84 let, týdně je to téměř 84 %. Tyto hodnoty oproti předchozímu kvartálu mírně narostly.

„Máme radost, že Radio Kiss pokračuje ve své krasojízdě a stalo se jedničkou mezi komerčními rozhlasovými stanicemi. Neméně nás těší přední příčka Media Clubu u podílu poslechovosti,“ komentuje výsledky Jan Čadek, obchodní ředitel divize rádia Media Clubu. Týdenní poslech mezikvartálně rostl o 15 000 posluchačů na 910 000 posluchačů. Rostl i denní poslech na 443 000 posluchačů (mezikvartální nárůst o 16 000 posluchačů). Jedná se poprvé v historii rádiového trhu ČR o nejvyšší poslechovost mezi nadregionálními stanicemi (rádia, která pokrývají max. 85 % populace ČR).

„Navíc naše vlastněná rádia – Radio Kiss, Radio Beat, Country Radio, Signál rádio, Radio SPIN a Rádio 1 – dosáhla dohromady share na poslechu 16,02 %. Jedná se opět o rekordní hodnotu, která trhu jasně dokazuje, že naše portfolio patří mezi přední značky v jednotlivých hudebních segmentech,“ doplňuje Jan Čadek. Zastupovaná celoplošná rádia Impuls a Evropa 2 potvrdila stabilní poslech, a zároveň pozice nejsilnějších komerčních značek, rádio Impuls jako lídr denního poslechu a Evropa 2 pak týdenního.

Obchodní zastupitelství Media Club nabízí svým zadavatelům formátově vyvážené a komplementární balíky rádií s nejlepším zásahem na rozhlasovém trhu (4,7 mil. posluchačů měsíčně) a nejvyšším podílem na poslechu (share na poslechu 41,4 %). Jeho produktové portfolio je postaveno na čtyřech základních balíčcích: TOTAL, OPTIMAL, PROGRESSIVE a CREATIVE, které umožňují intuitivní cílení komunikace s vysokým a stále cenově efektivním zásahem.