Media Club má novou korporátní identitu. Moderní design loga reflektuje multimediální atributy skupiny Prima

Mediální zastupitelství Media Club po devíti letech mění logo i svou grafickou výbavu. Nový symbol, použitá barevná paleta i přidané logo Primy synergicky odrážejí klíčové atributy skupiny Prima. Za podobou stojí audiovizuální studio Department v čele s Michalem Pacinou, kteří se již od roku 2014 podílejí na utváření vizuální identity skupiny Prima i jejích pořadů. Autoři do grafiky otiskli dynamičnost doby, ale také hravě pracují s barevnými grafy, které symbolizují plánování a reporting mediálních kampaní.

Změna vizuální identity reflektuje růst mediálního zastupitelství Media Club. Původní logo z roku 2013 pracovalo pouze se symboly TV, rádia a webu. Nový design zohledňuje rozšíření mediatypů skupiny Prima o sociální sítě i printy a zároveň reflektuje možnosti spolupráce na poli eventů. Nové logo v podobě barevné ,galaxie´ zároveň symbolizuje dynamičnost doby a synergické propojování jednotlivých značek rodiny Prima,“ říká Aleš Pýcha, marketingový ředitel skupiny Prima.

Grafického refreshe se dočkalo i písmo obchodního zastupitelství Media Club, studio Department vsadilo na volně dostupný bezpatkový font Sora. Nová grafická identita se bude postupně promítat do všech marketingových materiálů mediálního zastupitelství Media Club, včetně komunikace na sociálních sítích.

 

 

Obchodní zastupitelství Media Club působí na českém trhu již od roku 2013 a v současné době obchodně zastupuje na čtyři desítky médií, díky čemuž dokáže zasáhnout 100 % české ekonomicky aktivní populace. Předností Media Clubu je silné zázemí skupiny Prima a tým zkušených mediálních konzultantů, kteří díky profesionální práci s daty a analýzami dokážou segmentovat cílové skupiny a efektivně naplánovat mediální kampaň napříč různými mediatypy od televizních či rozhlasových stanic, internetových webů, tištěných médií až po sociální sítě.