Český Goodwill 2024: ‘12. ročník firmových oscarů‘

Český goodwill

Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží, Český Goodwill, přijímá do půlnoci 30. června 2024 nominace podnikatelů a firem na firmové oscary. Do 12. ročníku tohoto prestižního ocenění může bezplatně nominovat kdokoli, kdo má ve svém okolí podnikatele nebo firmu, kterých si váží.

Stačí poctivě vyplnit online nominační formulář (nominaci je možné vyplňovat vícekrokově a zpětně editovat), o vše ostatní se postará organizátor projektu, česká poradenská skupina HPCG, který v průběhu léta osloví nominované. Od 1. do 30. září budou na webu zveřejněny medailonky finalistů a rovněž zde bude probíhat hlasování veřejnosti. V průběhu září současně zasedne odborná porota.

Vrcholem 12. ročníku bude tradiční galavečer pro všechny finalisty, partnery a zvané hosty, kde budou vyhlášeny výsledky a předány firmové oscary 2024. Galavečer Český Goodwill 2024 se bude konat 24. října v Praze.

Nominační kategorie

Vypsáno je 5 kategorií volených odbornou porotou a 1 volená veřejností.

Tradice Český Goodwill 2024

Nominováni mohou být podnikatelé a společnosti, které aktivně přispívají k udržování či oživování tradice českých nebo regionálních výrobků a služeb vč. místních kulturních a společenských zvyklostí a tradic.

Inovace Český Goodwill 2024

Tradiční neznamená zkostnatělý a inovace jsou zásadním předpokladem pro udržitelnou konkurenceschopnost ČR a českých produktů na otevřeném trhu. Kategorie inovace je oslavou podnikatelů a společností, kterým se daří skloubit inovativní snahy se záměrem rozvíjet tradiční hodnoty, nebo jsou autory zcela nových a jedinečných produktů a služeb, které souvisí s předmětem jejich podnikání.

Partner Český Goodwill 2024

Cílem kategorie je vyzdvihnout podnikatele a společnosti, které se chovají odpovědně a transparentně ke svým stakeholderům, zejména pak zaměstnancům, zákazníkům a obchodním partnerům, stejně jako investorům či akcionářům a jsou jim spolehlivým a váženým partnerem.

Made in Czechoslovakia Český Goodwill 2024

Cílem této kategorie je ocenit firmy, které pokračují v tradičním odkazu, aby šířily dobré jméno, pověst našeho průmyslu i služeb v zahraničí, a díky nimž původní světoznámá značka Made in Czechoslovakia dál žije. Nominovány mohou být jak české, tak slovenské, případně československé firmy.

Marketér Český Goodwill 2024

Nejmladší kategorie, která se snaží vyzdvihnout osobnost nebo firmu a instituci, která svými marketingovými aktivitami výrazně pomohla rozvoji vlastní firmy, nebo svým přesahem výrazně ovlivnila vývoj marketingu a komunikačních aktivit v obecné rovině. Nominováni mohou být jak zástupci organizací, které zastávají vedoucí marketingovou pozici nebo na marketing organizace mají přímý vliv.

Osobnost Český Goodwill 2024

Kategorie volená veřejností dá vyniknout jednotlivcům, kteří se nejvýraznějším způsobem zasadili o celkové šíření „dobré vůle“ ve svém okolí, jsou skutečnými lídry ve svém oboru a silným pozitivním vzorem pro ostatní. Do této kategorie jsou automaticky zařazeni všichni finalisté ročníku.

Český Goodwill v číslech

12 let

1.285 přijatých nominací

657 finalistů

108.644 přijatých hlasů veřejnosti

165 oceněných

500.000+ návštěv webu

Děkujeme, že nám pomáháte kultivovat české podnikatelské prostředí a oceňovat firmy, kterých si lidé váží!