Český červený kříž a CNN Prima NEWS spouští kampaň na podporu dárcovství krve

Český červený kříž ve spolupráci se CNN Prima NEWS spouští kampaň s názvem „Ruce“, která veřejnost edukuje a připomíná, že bezpříspěvkové darování krve je i v současné době covidu-19 důležité. 15 minut strávených darováním krve může zachránit tři lidské životy. Kampaň Českého červeného kříže zpravodajské platformy CNN Prima NEWS diváci uvidí i na ostatních kanálech skupiny Prima. Ve 20s a 60s spotu jsou zobrazeny lidské ruce v mezních situacích. Kreativní koncept vytvořila reklamní agentura COMTECH CAN a realizovala produkční společnost Bistro Films v režii Marka Partyše.

„Rozhodli jsme se pod zpravodajskou značkou CNN Prima NEWS podpořit téma darování krve bez nároku na finanční příspěvek. I v době covidu-19 je krev důležitá pro pokrytí potřeb dlouhodobě nemocných pacientů, na léčbu při úrazech, na plánované operace nebo na výrobu léků. Věříme, že se nám podaří zvýšit povědomí mezi veřejností nejen díky spotům a reportážím, ale také tím, že tváře CNN Prima NEWS půjdou příkladem a darují krev,“ říká Marek Singer, generální ředitel skupiny Prima.

„Je důležité mít na paměti, že krev má v lékařství stále nezastupitelnou roli, a stále ji nelze uměle vyrobit. Podle statistik dostane každý občan za svůj život průměrně čtyřikrát krevní transfúzi a dvanáctkrát preparát vyrobený z krve. Proto chceme v rámci výchovy veřejnosti znovu připomenout, že darování krve je platnou výzvou pro každého zdravého člověka. Stačí jen kontaktovat blízké nemocniční transfúzní zařízení, kde vám i v době covidu-19  zcela bezpečně odeberou krev,“ dodává Marek Jukl, prezident Českého červeného kříže.

V České republice je v nemocničních zařízeních transfúzní služby registrováno zhruba 256 000 pravidelných dárců krve. Celkový počet dárců krve by měl dle doporučení odborníků činit alespoň 300 000 a ročně by mělo optimálně přibýt 33 000 prvodárců. Darovaná krev je například uplatněna při těžkých úrazech, při řadě operací, léčbě otrav, při léčbě zhoubných nemocí, popálenin, při léčbě obranyschopnosti a u nemocí poruch srážlivosti. Důležitými dárci se stávají i lidé, kteří již prodělali covid-19. V jejich plazmě jsou totiž přítomny protilátky, které mohou být transfúzí podány nemocnému. Více o podmínkách darování krevní plazmy zde.

Kampaň „Ruce“ je dalším z řady společných projektů skupiny Prima a Českého červeného kříže. V minulosti mohli diváci na kanálech skupiny Prima vídat osvětovou kampaň „Když jde o život“, kde herci seriálu Modrý kód edukovali veřejnost, jak lze poskytnout první pomoc. Jarní kampaň s tvářemi tohoto seriálu pak reflektovala začínající pandemii a radila, jak dodržovat hygienická opatření a jak se chránit před nakažením koronavirem.

Více informací o darování krve na oficiálních stránkách Českého červeného kříže www.cervenykriz.eu.

Zdroj: FTV Prima, spol. s r.o.