Skupina Prima a Media Club zavedly nové crossplatformní měření reklamy pro klienty

Skupina Prima a Media Club zavedly nové crossplatformní měření reklamy pro klienty

Skupina Prima a její obchodní zastupitelství Media Club zavedly unikátní crossplatformní měření reklamy, které kombinuje výsledky kampaní v TV a online (včetně HbbTV). Projekt AdCross vyvíjela skupina Prima se společností Nielsen Admosphere a Českou televizí více než dva roky a investovala do něj miliony korun. Agentury i klienti jej mohou využívat již od ledna v softwaru Adwind Kite, kde vidí souhrnná data za obě platformy.

 

„Tímto unikátním projektem chceme ustanovit jednotnou měnu pro měření „total videa“ na českém trhu. Reagujeme na současný trend, kdy se návyk diváků při sledování televize mění. Čím dál častěji lidé sledují video obsah v online a na různých platformách – ať již v IPTV, na počítači, tabletu nebo telefonu. Velké popularitě se těší i zpětná sledovanost pořadů. Projekt AdCross nastavuje ucelený systém pro online i televizi, abychom mohli jednotně změřit, kolik diváků zhlédlo reklamní spot nebo upoutávku obsahu. Klienti nebo agentury tak v jednom reportovacím systému vidí výsledná čísla, a mohou tak komfortně plánovat kampaň na svou cílovou skupinu,“ říká Marek Singer, generální ředitel skupiny Prima.

 

AdCross je lokálně vyvinutý produkt pro potřeby českého trhu, jenž umožňuje změřit afinity cílových skupin i zásah videoreklamy a upoutávek bez ohledu na to, na jaké platformě se vysílají. Data ohledně odsledovaných reklam se pomocí měřících skriptů sbírají a propojují s agregovanými a anonymizovanými daty z Českého národního panelu, k nimž se ještě přidává sledovanost z peoplemetrů, kterou pro skupinu Prima dodává ATO. Díky tomu vidí uživatel v softwaru Adwind Kite všechna data pohromadě a může snadno vyhodnocovat úspěšnost kampaně.

„Projekt crossplatformní měření reklamy je opravdu velmi rozsáhlý a na jeho vývoji pracovala spousta vývojářů a analytiků. Při jeho vývoji jsme se opřeli o osvědčený matematický model, jehož základ používají kolegové ve Spojených státech, kde na tomto principu spojují data jednotlivé agentury u svých vlastních produktů, a vytvořili jsme jedinečný software, který nemá ve světě obdoby,“ vysvětluje Tereza Šimečková, Managing Director společnosti Nielsen Admosphere.

Adcross maximalizuje zásah a afinitu reklamních kampaní

Obchodní zastupitelství Media Club již na začátku roku 2022 zařadilo část online video prostoru (digitálních eGRPs) do TV balíčků, aby klienti mohli díky vyšší provázanosti jednotlivých mediatypů maximalizovat zásah a afinitu kampaní ve vybrané cílové skupině. AdCross tak klientům umožňuje vidět výsledky za odbavení televizních kampaní – tzn. počet odbavených GRPs, ale i eGRPs, odbavených impresí v online.

„Online je dynamicky rostoucím mediatypem, a na trhu tak bude ubývat lineárních GRPs, proto nám do budoucna dává smysl, že klienti mohou své kampaně plánovat crossplatfomní a rozšířit jejich dosah. Například mohou využívat synergické kombinace televize a HbbTV, kdy pracujeme s daty o televizních přístrojích a umíme určit, zda diváci již viděli daný reklamní spot. Nebo můžeme oslovit pomocí spotů diváky, kteří televizi nevlastní,“ říká Vladimír Pořízek, komerční ředitel skupiny Prima, a dodává: „Egta – Mezinárodní televizní a rozhlasová asociace vydala stanovisko, jaké parametry by měření online reklamy měla splňovat, a my je postupně do našeho měření zavádíme.“

A jak to prakticky funguje? „Pro každého klienta a komunikaci jeho značky do jeho nákupního košíku naskládáme vybrané televizní stanice a videoreklamu a vše prodáme za jednotkovou cenu v cílové skupině 15–69 let. Klienti si pak definují klíčovou cílovou skupinu, kterou chtějí ideálně zasáhnout, a v tom jim eGRP pomáhá. Například u produktu zdravé výživy, který byl cílen na ženy 18–30 let, jsme celkem v únoru odbavovali 795 GRPs a z toho 3,3 % tvořily eGRPs. Jejich afinita na tuto cílovou skupinu byla o 260 % lepší,“ říká Petr Hatlapatka, vedoucí online prodeje v Media Clubu.

 

 

Jeden z prvních klientů Media Clubu, kteří začali eGRPs v kampaních používat, je Rixo. Generální ředitel Pavel Krbec této služby prozradil, proč jsou eGRPs pro tohoto klienta zajímavé a přináší mu daleko větší afinitu kampaní: „Rixo je online srovnávač pojištění, proto je pro nás reklama v digitálu velmi podstatná. V kampaních často cílíme na střední třídu, která ráda využívá online obsah a sleduje pořady na videoplatformách. Pomocí eGRPs tak můžeme oslovit přesně tuto vybranou skupinu Čechů. eGRPs samozřejmě ideálně fungují s televizní kampaní a jejich velkou výhodou je, že jejich odbavení si dokážeme naplánovat v pracovních hodinách, kdy máme ve službě telefonní asistenty.“

Celé video z Crossplatformního měření shlédnete ZDE!

 

 

Zdroj: FTV Prima, spol. s r.o.

Číst dál…

Skupina Prima meziročně rostla nejvíc z komerčních skupin

Měsíc březen byl pro skupinu Prima ve znamení mimořádných výsledků. Skupina Prima zaznamenala meziroční nárůst share ve všech diváckých kategoriích. Dosáhla historicky nejvyššího březnového share, 27,36 %, v celodenním vysílání u CS 15–69, a tím se pomyslné nůžky nad komerční konkurencí zavírají s rozdílem v share o pouhých 1,47 p. b. Zároveň se může pyšnit meziročním nárůstem u stanic Prima, CNN Prima NEWS, Prima LOVE a Prima KRIMI.

Úspěšný share měla skupina Prima v měsíci březnu v hlavním vysílacím čase, kdy hodnota dosáhla 27,73 % u cílové skupiny 15+. Velmi dobře se v březnu dařilo i celodennímu vysílání, které mělo share 27,60 %, a zaznamenalo tak největší nárůst v meziročním porovnání. Share hlavního kanálu Prima v březnu vzrostl na 12,52 % v celodni a na 14,79 % v prime time. Nejsledovanějším pořadem se stal seriál ZOO, nejsledovanější díl vidělo 29. března 1 324 000 diváků (share 33,29 %). Rekordní byl měsíc březen pro zpravodajskou stanici CNN Prima NEWS. Zaznamenala nejlepší výsledek u všech diváckých skupin v celodenním i hlavním vysílání od začátku svého vysílání. V CS 15+ dosáhla celodenní sledovanosti 2,41 % a tatáž cílová skupina si nenechala ujít program ani v hlavním vysílacím čase, kdy se share vyšplhal na 1,41 %. Nejvíce diváků, 187 000 (share 10,18 %) v CS 15+ na této stanici, zaujala Partie Terezie Tománkové. Výrazného úspěchu v březnu dosáhla stanice Prima LOVE u cílové skupiny 15+ s share 2,43 % v celodni a 2,19 % v prime time. Záchranáři z hor 20. března se stali nejsledovanějším pořadem se 118 000 diváky. Meziročně narostla také sledovanost tematického kanálu Prima KRIMI v cílové skupině 15+, jejich nejsledovanější pořad byly Vraždy v Midsomeru 20. března s share 4,78 %.

Obchodní zastupitelství Media Club se stalo vítězem mezi ostatními televizními skupinami v celodni s share 35,43 % v cílové skupině 15+ a 34,84 % v CS 15–69. Před konkurenci se dostalo i v hlavním vysílacím čase.

Neméně úspěšná byla skupina Prima na webových platformách. Web iprima.cz měl za měsíc březen téměř 5 milionů návštěvníků. Na prima.cz-stream si přehrálo pořady přes 60 milionů návštěvníků.

 

Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere, živě + TS0-3 TV, ke dni 4. 4. 2022, CS 15+ pokud není uvedeno jinak

 

 

 

Číst dál…

Prima ZOOM v nové image kampani přináší celý svět do diváckých domovů

Tematický kanál Prima ZOOM přichází v dubnu se zbrusu novou image kampaní, jejímž hlavním claimem je „Celý svět u vás doma“. Tematicky se zaměřuje na tři hlavní motivy – přírodu, cestování a chlapský adrenalin. V dubnu také na Prima ZOOM startují nové seriály: nejnovější hit BBC – přírodovědný seriál Zelená planeta (sobota), samozřejmě za účasti Sira Davida Attenborougha. Fenomenálního přírodovědce dabuje v nejnovější sérii vynikající herec Jan Kačer. Původní českou tvorbu na Prima ZOOM reprezentují Prima SVĚT a novinkové Prima ČESKO (pondělí). Pravidelné pořady, jak název napovídá, nás každý týden vezmou na cestu za tím nejlepším ve světě i z domova.

„Koncept aktuální kampaně ,Celý svět u vás domaʽ logicky propojuje široký záběr našeho dokumentárního kanálu a podtrhuje tři obsahové novinky. Krásou přírody a naší planety odkazujeme na exkluzivní seriál Zelená planeta z produkce britské BBC, téma cestování přibližují divácky oblíbené české seriály z vlastní tvorby – Prima ČESKO a Prima SVĚT. Mezi novinkami nechybí ani extrémní adrenalinová zábava, kterou vysíláme ve středu večer v jednom uceleném programovém bloku,“ uvádí Aleš Pýcha, marketingový ředitel skupiny Prima.

Kampaň Prima ZOOM poběží celý duben ve všech afinitních médiích – jak online, s důrazem na sociální média, tak v rádiu, tištěných médiích či na prémiových outdoorových plochách po celé České republice. V rámci televizní kampaně se objeví čtyři verze image spotu a tři ID, reflektující hlavní žánry s odkazem na premiérové pořady. Chybět nebude ani PR komunikace pořadů.

Programová struktura kanálu Prima ZOOM:

 

Zdroj: FTV Prima, spol. s r.o.

Číst dál…

CNN Prima NEWS v březnu sledovalo nejvíc diváků v historii stanice

CNN Prima NEWS má za sebou rekordní měsíc. V březnu stanice dosáhla celodenního share 2,41 % v CS 15+. Dařilo se i zpravodajskému webu CNNPrima.cz; nejvyšší návštěvnost dosáhl ve středu 2. března s výsledkem 953 432 reálných uživatelů. Dohromady oslovila multiplatforma CNN Prima NEWS rekordních 7 985 000 lidí v CS 10+. Zájem diváků o zpravodajství se zvýšil po napadení Ukrajiny Ruskem. CNN Prima NEWS konflikt od prvních dnů intenzivně pokrývá a na Ukrajině má stabilně minimálně 2 vlastní štáby.

CNN Prima NEWS v uplynulém měsíci sledovalo nejvíc lidí v historii stanice. Celodenní share v cílové skupině 15+ dosáhl 2,41 % a ve strategické cílové skupině 15–69 let byl pak share 2,33 %. Nejvyšší sledovanosti dosáhl kanál v období od 26. února do 6. března, kdy byl průměrný share v celodni 4,08 % v CS 15+.

Diváci vedle tradičně oblíbené Partie Terezie Tománkové sledovali zejména HLAVNÍ ZPRÁVY, nabízející zpravodajský souhrn uplynulého dne, a diskusní pořady K VĚCI a 360°. Úspěch zaznamenala i speciální vysílání ke konfliktu na Ukrajině a Speciál: 100 dnů vlády Petra Fialy, ve kterém odborníci a bývalí politici zhodnotili dosavadní úřadování nové vlády.

„Nasazení týmu CNN Prima NEWS bylo během uplynulého měsíce enormní a jsem rád, že naše zpravodajství přitáhlo k obrazovkám i mladší generaci diváků, která obvykle hltá informace z internetu. Moje poděkování patří nejen našim reportérským štábům přímo na Ukrajině, ale i dalším redaktorům, editorům, kameramanům, režisérům či zvukařům, kteří často pracovali nad rámec svých povinností a umožnili tak odvysílání mnoha speciálů pokrývajících dění na Ukrajině i zabezpečení standardního zpravodajského servisu, na který jsou naši diváci zvyklí,“ říká šéfredaktor zpravodajství a publicistiky CNN Prima NEWS Pavel Štrunc.

Po útoku Ruska na Ukrajinu změnilo CNN Prima NEWS vysílací schéma. Vedle řady speciálů se zvýšil počet zpravodajských relací v týdnu i o víkendu. V sobotu diváci mohli sledovat zpravodajství už od NOVÉHO DNE přes večerní 360° až do pozdních nočních hodin.

 

Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere, živě + TS0-3 TV, podmínka reache 3 min. souvisle, Facebook, Instagram, 21.02.2022 – 20.03.2022, NetMonitor, únor 2022, ke dni 21. 3. 2022, Celkový zásah v populaci 10+ spočten podle E. J. Sainsburyho (TV, online, social)

Číst dál…

Farmář hledá ženu: První díl pořadu, ve kterém se hledá obrovská láska, je tady. Jak dopadnou dopisy těch, kdo se chtějí seznámit?

Seznamte se se čtyřmi statečnými farmáři a jednou farmářkou, kteří se chystají najít si partnera pro život za přítomnosti televizních kamer. Reality show plná soubojů o srdce i špinavé práce se vrátila na obrazovky: 3. dubna ve 20.00 na Prima SHOW a následně 4. dubna ve 20.15 na Primě.

Moderátorka pořadu Laďka Něrgešová v úvodu prvního dílu zavzpomíná na série minulé. „Když jsem se před jedenácti lety vydala za prvními farmáři, tak jsem ani netušila, kolik prázdných srdcí se společně podaří naplnit láskou. Pořad Farmář hledá ženu je jednou z nejúspěšnějších vztahových show na celém světě. Své ano si řeklo téměř sto párů a na svět přišlo víc než dvě stě dětí. I u nás se farmářům dařilo. Jeníčkovi Beranovi, Petru Hájkovi a dalším…“ A dodává, že za těch jedenáct let mohli diváci vidět příběhy plné lásky, radosti, ale i slz a zklamání. „Takový už je život.“ A i proto, že reality show přinesla mnoha lidem lásku, Laďka se štábem zase zavítá do všech koutů Čech a Moravy, aby se pokusila čtyřem farmářům a jedné farmářce najít spřízněnou duši. „Pojďme tedy společně otevřít další kapitolu příběhu, který píše sám život. Protože – farmář hledá ženu!“

Medailonky jednotlivých farmářů jste viděli v létě loňského roku. Z nich vzešli ti, kteří se s vámi na televizních obrazovkách budou objevovat v následujících týdnech. Ti, kteří na základě odvysílaných medailonků dostali nejvíc dopisů, ze kterých pro ně snad vzejde opora pro život, partner, spřízněná duše, láska. Jak moderátorka dodává: „Láska přináší do života radost, lehkost. Pojďme jim pomoci.“

Nejprve si připomeňme, kdo lásku hledá:

Cílevědomý Josef Kučera (28), který hledá ženu milující přírodu.

Básník Pavel Pollreich (57), hledající ženu, které by psal básně.

Upřímný František Mařík (36), hledající klidnou a přívětivou ženu.

Přímočarý Zdeněk Slouka (36), který touží po podnikavé a pohodové partnerce.

Koňařka Andrea Víznerová (38), hledající tolerantního muže s dobrodružnou povahou.

 

To jsou oni. Farmáři, kteří budou tento rok hledat spřízněnou duši. A budou mít možnost se se svými protějšky setkat osobně.

Josef z brašny plné lásky dostane mnoho dopisů. S Laďkou je pečlivě proberou – a kdo se nakonec dostane do finále? Koho si pozve, jen podle fotografie, na setkání na Zámečku? Budou mít šťastnou ruku? A kdy se Josef roztetelí? Koho odmítne a proč?

Pavel je pracovitý romantik a na farmu hledá ženu, které by mohl psát básně. Vybere si z dopisů, které mu Laďka donese? Bude pro něj výběr těch dam, se kterými se chce vidět, složitý, nebo bude mít jasno na první dobrou? Představuje si, že jeho žena by měla mít vztah k přírodě, dá se to ale poznat z jediného dopisu? Najde svou vysněnou vílu?

Zdeněk je chovatelem snad úplně všeho. A má také hlavu plnou nápadů. Hledá k sobě vitální ženu, která nechce přežívat, ale život žít. S Laďkou proberou dopisy – zjistíme, že nehledá pejskařku, vegetariánku… Najde ženu, kterou by pozval na Zámeček? Dobrou zprávou je, že najde. Ovšem budou to ženy, které chtějí žít podle jeho motta? A to zní: „Raději prožít jeden den jako lev než celý život jako ovce…“

Andrea na svou pravou lásku čeká. Jak ji zaujmou dopisy, které Laďka donese? Starší ročník nehledá, dokonce ani muže, který ji osloví „Andero“. Nad dopisy přizná, že hledá nejspíš vrstevníka. Ne obézního a nekuřáka. Pozitivně naladěného. Takového, který umí vařit. Najde muže podle svých požadavků, nebo všechny dopisy budou odloženy ke šnekovi – tedy mezi dopisy, kterým se Andrea dál věnovat nebude?

František má také u Laďky plnou brašnu dopisů. Dokonce kvůli nim odloží i stlaní. U Františkovy volby budou přítomni i rodiče. Jak mu poradí? A budou vůbec radit? V dopisech například nestojí nic o vaření ani pečení. Maminka ale slibuje, že to je něco, co ráda naučí. František chce ženu s vyřešenou minulostí, smyslem pro humor, pracovitou. Laďka má pocit, že se František nad dopisy tváří otráveně. Je to tak, nebo jde jen o mimikry, které má z předchozích vztahů?

Jak to celé dopadne, s kým se farmáři setkají a přeskočí pověstná jiskra?

Láska začala úřadovat 3. 4. na Prima SHOW, následně pak 4. 4. na Primě. Dívejte se, držte palce a sledujte příběhy lidí, kteří nemají pro samou práci čas se seznámit.

Koncept reality show zůstává stále stejný, také moderátorkou je i v této řadě skvělá Laďka Něrgešová, která empaticky provede všechny soutěžící celou reality show.

 

Zdroj: FTV Prima, spol. s r.o.

Číst dál…