Třetí BIZ BRUNCH představil platformu HbbTV

Media Club začátkem června pořádal v pořadí již třetí businessový brunch na téma HbbTV. Prezentující představili, jak tato platforma funguje, a seznámili klienty s reklamními formáty i úspěšnými kampaněmi, které obchodní zastupitelství realizovalo.

Hosty na akci přivítali Lenka Špilarová a Jaroslav Brousil, moderátoři Nového dne, kteří představili průběh BIZ BRUNCHE. Kateřina Srbová, produktová manažerka HbbTV, představila portfolio služeb v rámci HbbTV a chování diváků na daných službách. Zmínila také historický vývoj od toho, jak skupina Prima před 10 lety začínala s červeným tlačítkem, které nabízelo pouze videotéku s pořady. Popisovala progres platformy jak v oblasti grafické, tak i rozšiřujících se funkcionalit a aplikací. Ukázala, jak využívají HbbTV při komunikaci vlastních produktů, upozornila na využívání dotazníkového šetření či QR kódů k odkazování diváků dále, aby se tak udržela jejich pozornost co nejdéle a podařilo se sdělil i to, co se již na obrazovky nevešlo.

„HbbTV je příležitost, jak dělat reklamu jinak. Čísla jsou důležitá, ale kreativita rozhoduje,“ řekl při prezentaci Jan Kovařík, CEO společnosti KINET. Ten se také podělil o své bohaté zkušenosti ve vytváření klientských interaktivních HbbTV aplikací od úplného začátku vývoje až po představení současné novinky na trhu.

Poslední část prezentace byla věnována marketingovému využití a prezentoval ji Petr Hatlapatka, vedoucí online prodeje Media Club. Nastínil, jaké jsou možnosti spolupráce s HbbTV platformou v rámci skupiny Prima, a představil i úspěšné kampaně klientů. Ukázal, jaké formáty lze v kampaních využívat a jak jednoduchá a rychlá práce v aplikace pro tvorbu kampaní Kinet Creator je, když červené tlačítko nabídlo fotky z probíhajícího brunche. Závěrem se zmínil o možnosti cílení reklamy a využití kombinace TV a HbbTV pro zvýšení zásahu až o 12 %, jež ukazují výsledky analýz.