Playboy se pod novým vlastníkem dostal do zisku

Vydavatel magazínu Playboy dokázal za první rok po vstupu nového majitele významně zvýšit tržby a přejít do černých čísel.

Společnost Playpress, vydavatel magazínu Playboy, se po začlenění do skupiny Prima, podařilo výrazně navýšit tržby a dostat se do kladného hospodaření. Vydavatel Playboye v loňském roce dosáhl tržeb ve výši 21,2 mil. Kč, což byl téměř trojnásobek ve srovnání s rokem 2017.  Společnost loni vytvořila čistý zisk 1,7 mil. Kč a dostala se tak ze ztráty -2,3 mil. Kč v roce 2017.

Základní výsledky hospodaření Playpress (tis. Kč)

Zdroj: Výroční zpráva Playpress za rok 2018

Skupina Prima získala přes společnost GES Media Asset podíl ve vydavatelství Playpress ve výši 33,3 % na podzim roku 2017. Dalších 33,7 % drží ve vydavateli Playboye firma THR Media Ivana Zacha, který je majitelem televize Prima. Menšinový podíl (16,5 %) patří šéfredaktorovi Vladimíru Olexovi a podíl ve výši 16,5 % Strahinjovi Ivoševićovi.

Poté, co do magazínu Playboy vstoupila skupina Prima, byl začleněn do obchodního prodeje zastupitelství Media ClubJan Čadek, ředitel rozhlasové divize Media Clubu, pod který Playboy spadá, MediaGuru.cz řekl, že navýšení tržeb souvisí s významným nárůstem inzerce. Playboy se začal zaměřovat na jiný typ zadavatelů a významná část inzertních výnosů tak má plynout od regionálních klientů.

Playboy v letošním roce poprvé uspořádal po vzoru lifestylových ženských magazínů nákupní slevovou akci Playboy Week. S výsledky byl spokojen, plánuje ji proto i pro rok 2020.

Zdroj: https://www.mediaguru.cz/clanky/2019/09/playboy-se-pod-novym-vlastnikem-dostal-do-zisku/