Pavel Štrunc: Hlavní zprávy se vracejí k divákům Primy

„Zásadní je pro nás pohled diváka,“ říká ke změnám hlavní zpravodajské relace TV Prima a CNN Prima News šéfredaktor zpravodajství Pavel Štrunc.

Nové vedení zpravodajství televize Prima pracovalo po svém nástupu do čela redakce na začátku září především na upravené podobě relace Hlavní zprávy. První ohlášenou změnou je návrat moderátorské dvojice ve složení Eva Perkausová a Roman Šebrle. Šéfredaktor zpravodajství Pavel Štrunc a jeho zástupce Tomáš Večeřa v rozhovoru zdůvodňují, že staronové tváře konvenují preferencím diváků TV Prima. Zároveň popisují, jaké priority zohledňují při úpravách hlavní zpravodajské relace. Rozhodli také o tom, že Hlavní zprávy se oproti původním předpokladům nadále budou vysílat jak na televizi Prima, tak na CNN Prima News.

Proč jste se nakonec rozhodli ponechat Hlavní zprávy i na CNN Prima News? Původně se počítalo s jejich stažením a ponecháním pouze na TV Prima.

Pavel Štrunc: Jsme přesvědčeni o tom, že Hlavní zprávy na zpravodajský kanál patří. Navíc jsme spokojeni i s tím, jak se v posledních týdnech vyvíjí jejich sledovanost.

Od vašeho příchodu do čela zpravodajství se sledovanost Hlavních zpráv zvedla?

Tomáš Večeřa: Vidíme pozitivní vývoj, na druhou stranu jde zatím o časově krátké období. Dokud to nebude dlouhodobější trend, tak to pro nás není rozhodující.

Pavel Štrunc: Hlavní zprávy jsou na CNN Prima News pro nás také důležitým odrazovým můstkem ke sledovanosti dalších pořadů. Proto jsme za ně zařadili pořad 360° Pavlíny Wolfové a posílili zprávy vysílané ve 21.00 a ve 22.00.

Co se tedy na stávající podobě Hlavních zpráv změní?

Pavel Štrunc: Zůstává to, že podoba Hlavních zpráv bude jedna a pořad se bude paralelně vysílat na TV Prima a CNN Prima News. Pracujeme ale na úpravě grafiky, ubíráme některé prvky – například tematické lišty, abychom obraz vizuálně zklidnili a zdůraznili pozici moderátora. Červeno-modrá barevnost zůstane, ale některé stávající prvky potlačíme. Novou grafiku představíme až v průběhu následujících týdnů, stále na ní pracujeme. Staronová moderátorská dvojice Eva Perkausová a Roman Šebrle je sice víc komerční, ale u diváků Primy oblíbená. Proto divákům moderátory vracíme.

Teď mají Hlavní zprávy dvě moderátorské dvojice. Vedle zmíněné dvojice ještě Karla Voříška a Kláru Doležalovou. Zůstane to tak i nadále?

Pavel Štrunc: Zatím ano, ale doba je dynamická. Musíme brát v úvahu i faktor pandemie covid-19, tedy nutnost dodržovat hygienická doporučení a různá opatření a musíme být připraveni na to, abychom mohli reagovat. Čím víc budeme mít lidí, kteří jsou schopni moderovat, tím lépe.

Trénujete si nové moderátory?

Pavel Štrunc: Lze to tak říct.

Jak vůbec uvažujete o divácích zpravodajství na TV Prima a CNN Prima News? Je možné nabízet jim stejnou zpravodajskou relaci?

Tomáš Večeřa: Víme, že diváci CNN Prima News a TV Prima jsou rozdílní a že se rekrutují z jiných kanálů, odkud přecházejí. Na druhou stranu se ale chovají podobně. Nebojíme se toho, že by obsah nepřijali. Hlavní zpravodajská relace je stejná, ale program na obou kanálech se logicky liší před Hlavními zprávami a po nich.

Souvisí to, že se moderátory zpravodajství znovu stávají Eva Perkausová a Roman Šebrle, se záměrem, aby se Hlavní zprávy tematicky i způsobem zpracování více blížily pojetí zpravodajství, které bylo na Primě před spuštěním CNN Prima News?

Pavel Štrunc: Nad tím stále přemýšlím. Pro mě existuje jen zajímavé téma, které je zpracováno atraktivně. Když se podíváte na zpracování americké CNN, tak přináší i velmi žoviální výměny. Hlavní zprávy jsou pořadem, který shrnuje události daného dne. Pořad musí být srozumitelný a redaktoři musí ukázat, že témata chápou a že je zajímá, jak diváky ovlivňují. Chcete-li hluboké lidské příběhy, často se jimi opovrhuje, ale pro mě jsou důležité. Zásadní je pro nás pohled diváka. Když plánujeme živý vstup do vysílání, chceme dát prostor především lidem.

Budou z pohledu geografického zaměření tvořit domácí zprávy významnou část v poměru ke zprávám zahraničním?

Tomáš Večeřa: Domácí zprávy jsou pochopitelně důležité, ale pro nás je klíčová zajímavost a poměr domácích a zahraničních zpráv nemáme daný. Někdy mám dokonce pocit, že by zahraničních zpráv mělo být víc. Na druhou stranu vždy musí být zahraniční zprávy přístupné a v kontextu pro českého diváka.

Pavel Štrunc: Divák musí vždy chápat, proč zahraniční zprávy vysíláme. Jsou ale jistě témata celosvětová i celoevropská, která se českého diváka dotýkají, jako jsou migrační krize nebo napětí na řecko-turecké hranici. Český divák se ptá, a pokud mu předložíme plnou paletu názorových proudů, kdo a co říká, tak to bude fajn.

Důležitá je optika, s jakou chcete na zmíněné události pohlížet. Emotivně, nebo už s předem daným úhlem pohledu?

Pavel Štrunc: To vůbec ne. Chceme, aby se pískala rovina. Když se stane takové neštěstí jako v Bejrútu, tak by nás mělo zajímat, co si o něm myslí Arabové, Izraelci, Spojené státy, Rusko nebo Francouzi. Názor ať si udělá divák. Jsme povinni mu předložit všechna fakta.

Tomáš Večeřa: Emoce přítomné budou, protože chceme, aby zprávy byly zajímavé. Bude se ale lišit výstup do Hlavních zpráv a to, co budeme vysílat na CNN Prima News. Dnes v noci (z úterý 29. 9. na středu 30. 9. 2020, pozn. red.) jsme vysílali předvolební debatu kandidátů na amerického prezidenta. Debata dosahovala share 7,64 % v CS 15–54 let, to je velmi dobré číslo. Je to obsah, který přinášíme navíc ve srovnání s ostatními.

Brali jste při plánování změn do Hlavních zpráv v úvahu i to, jak se profilují Události na České televizi a Televizní noviny na Nově?

Pavel Štrunc: Nechceme se stylizovat do nějaké role, máme být co nejblíž divákovi a ukázat mu, že nás jeho problém zajímá a že za ním stojíme. Prima měla vždy velmi blízko k regionům, a dokázala tak dobře zpracovat a odvysílat nálady ve společnosti.

Už jste naznačili některé změny na CNN Prima News. Spočívají v přesunu pořadů do jiných vysílacích časů a také v jejich obměně. Co se tedy změní?

Tomáš Večeřa: Programovou změnou na CNN Prima News je zařazení pořadu 360° Pavlíny Wolfové za Hlavní zprávy. Schéma bude sice pevně dané, ale budeme ho přizpůsobovat aktuálnímu dění. Platí, že chceme vytvářet silnější večerní zpravodajský bok, jehož součástí jsou dále rozšířené zprávy ve 21.00 a 22.00. Večerní blok pro nás začíná Krimi zprávami v 16.30. Do toho bloku patří i pořad K věci od 17.30 a Interview v 18.25. V programu zůstane ze CNN pořad Richarda Questa a budeme řešit i skladbu dokumentů, které ze CNN přebíráme. Nedělní Partie zůstává na CNN Prima News dvouhodinová. Ve výjimečných případech ji ve stopáži dvou hodin odvysíláme i na hlavním kanále Prima. Na CNN Prima News se bude také vysílat jedna relace o počasí navíc, celkem nabídneme v rámci zpravodajské hodiny tři relace o počasí.

Vaším úkolem ve vedení je zvýšit podíl sledovanosti CNN Prima News. Jaké jsou aktuální cíle?

Pavel Štrunc: Základní cíl se nemění. Stále chceme dosáhnout na 1,5% podíl do jednoho roku od začátku vysílání.

Myslíte si, že je to reálné?

Pavel Štrunc: Reálné to je, ale musíme jít postupně. V některých dnech už teď dosahují Hlavní zprávy podílu 1,7 %. Hlavní zprávy jsou teď pro nás prioritou, po nich se budeme soustředit na další věci.

Milníkem zřejmě bude dosažení 1% podílu…

Pavel Štrunc: Ano, to by bylo skvělé. Jsme ale ve vedení teprve měsíc, je třeba si uvědomit, že televize je mnohem rigidnějším prostředím, než je internet.

Tomáš Večeřa: Řekl bych, že k podílu 1 % se můžeme přiblížit nejdřív příští rok na jaře.

Ještě se zastavím u změn v newsroomu. Co všechno jste museli po svém nástupu organizačně změnit a jak jste zasáhli do struktury řízení zpravodajství?

Pavel Štrunc: Na nové struktuře stále pracujeme, představíme ji v řádech dvou týdnů. Nebude se ale nijak lišit od jiných redakcí. Musí být zcela jasné, kdo je za co odpovědný, struktura by tak měla být hierarchická. Dosud tady fungovala struktura šéfreportérek, které shromažďovaly témata. Nemyslím si, že to funguje. Raději se bavím s redaktory tváří v tvář. Na můj vkus je v redakci příliš lidí, kteří něco koordinují, než tvoří. Naší prioritou je vytvořit kvalitní podmínky pro lidi, kteří dělají obsah, ale budeme po nich chtít témata.

Budete chtít rozšiřovat počet lidí v redakci zpravodajství?

Tomáš Večeřa: Ano, určitě chceme posílit obsahovou část redakce.

Máte od vedení Primy svolení k náboru nových lidí?

Pavel Štrunc: Máme zelenou úplně ke všemu. Nebavíme se teď o velkých jménech, ale o lidech, kteří chtějí dělat televizi. Klíčová je pro mě energie, entuziasmus – chuť točit reportáže, konfrontovat názory, ale přitom působit vyváženě.

Tomáš Večeřa: Dáme šanci všem lidem, kteří v redakci teď jsou. Dosud jsme se složení redakce tolik nevěnovali, protože jsme řešili Hlavní zprávy. Teď se budeme víc věnovat složení redakce a programu CNN Prima News.

Jak funguje spolupráce mezi internetovou a televizní redakcí?

Tomáš Večeřa: Kooperace mezi internetem a televizí byla nastavena od počátku. Usilujeme o to, aby redaktoři z TV a onlinu víc spolupracovali v terénu na konkrétních tématech. Redakce ale fungují odděleně, což nám v  době covidu-19 vyhovuje. Do budoucna je chceme propojit, ale teď to není na pořadu dne.

Zdroj: Mediaguru.cz