Na posledním letošním Media Club BIZ BRUNCH jsme prozradili, jak budovat brand pomocí médií

Obchodní zastupitelství Media Club pořádalo poslední BIZ BRUNCH v tomto roce. Jelikož televize dokáže přitáhnout pozornost více než kterékoli jiné médium, a navíc patří mezi nejefektivnější média, která dokážou zvýšit vizibilitu značky nebo produktu, podívali jsme se tentokrát, jak lze pomocí médií budovat brand.

V roli prezentujícího se představil Petr Miláček, ředitel analýz skupiny Prima, který strávil více než polovinu své kariéry v mediálních agenturách Omnicom Media Group, a mohl tak představit svůj pohled na budování značky jak z hlediska média, tak z hlediska mediálního plánovače. Petr prozradil, jak se dá vybudovat brand pomocí televizních kampaní. Vysvětlil, proč je dobré budovat značku a že silná značka má trvalou výhodu v mnoha ohledech, mj. dokáže ušetřit peníze. Podělil se o informaci, kdy je dobré využívat TV pro prezentaci svého produktu a co nejvíce pomáhá. Rozebral tři pilíře mental availabilty, které generují růst, jimiž jsou: síla kreativity reklamy, volba média (reach) a v neposlední řadě budget. Poslední část prezentace patřila otázkám plánování kampaní, kdy točit nový spot, kolik investovat a jak v době krize. Petr z role analytika předal menší radu: „Lepší zůstat na poli investic aktivní než polevit – pokud firma neinvestuje v období krize, klesá společně s trhem. Pokud investuje, pak její podíl na trhu roste ve srovnání s normálními roky ještě o to silněji, protože ostatní zadavatelé nic nedělají.“