Na čele rádií Impuls, roste Dvojka, ČRo Plus, klesá F1

Nová data výzkumu poslechovosti rádií potvrzují pozice nejposlouchanějších rádií a také trendy v jejich poslechovosti.

Rádio denně poslouchá 61,9 % populace a týdně 85,2 % populace ve věku 12-79 let, což jsou téměř stejná data jako ve druhém pololetí loňského roku. Výsledky přináší nová vlna výzkumu poslechovosti rádií Radioprojekt za období posledního čtvrtletí loňského roku a prvního čtvrtletí roku letošního. 

Nejposlouchanějším celoplošným rádiem zůstává Rádio Impuls, které denně poslouchá více než milion posluchačů. Druhou pozici drží v denních datech Radiožurnál a třetí Evropa 2. Změny u vedoucí trojice jsou jak ve srovnání s druhým pololetím roku 2018 a také v meziročním srovnání v rámci statistické chyby.

V poslechovosti dále klesá čtvrtá Frekvence 1, kde už je snížení statisticky významné. Naopak se k růstu vrací Dvojka, které se podařilo zvýšit počet posluchačů, a pokračuje také významný růst ČRo Plus, který denně poslouchá 110 tisíc posluchačů. Svou pozici také vylepšila další stanice Českého rozhlasu Vltava.

V podílu na poslechovosti si z jednotlivých rádií vede opět nejlépe Impuls před ČRo Radiožurnál a Frekvencí 1. S výjimkou Radiožurnálu vedoucí stanice svůj podíl mírně snížily. Vyšší podíl naopak přisuzují data regionálním a lokálním stanicím, naopak nižší celoplošným.

Poslechovost nadregionálních a regionálních stanic se ve sledovaném období spíš vylepšila. Na čele nadregionálních stanic jsou nadále Hitrádia a Rádio Blaník. Mezi regionálními rádii se daří ČRo Brnu a Rádiu Krokodýl.

Z pohledu rozhlasových reklamních sítí je nadále nejsilnější uskupení Radiohouse s mírným snížením na 48,5 %. Následuje Media Club (26,4 %) a stanice Českého rozhlasu, které si polepšily o více než jeden procentní bod.

Zdroj: https://www.mediaguru.cz/clanky/2019/05/na-cele-radii-impuls-roste-dvojka-cro-plus-klesa-f1/