Media Club zvýší ceny v průměru o 10 %, reaguje na rostoucí poptávku

Obchodní zastupitelství Media Club představilo novou obchodní politiku pro rok 2019. Po úspěšném roce 2018 činí míra inflace přibližně 10 %, stojí za tím úspěšná vyprodanost reklamních pozic i širší portfolio tematických stanic se specifickou afinitou. V určitých měsících dochází k mírné úpravě sezónních koeficientů.

„Jsem rád, že jsme do nového roku opět dokázali posílit pozici na trhu. V meziročním srovnání nám roste share a dosahujeme také lepšího reache na afinitní cílové skupiny. Klienti stále častěji využívají multikanálovou komunikační strategii od televize přes rádia, printy, online, HbbTV, až po eventy. To nám umožňuje rychlý mediální zásah téměř 100 % populace. Velmi efektivně dokážeme oslovit i specifické cílové skupiny, především v segmentech food, hobby a nově pets,“ říká Ladislav Dianiška, obchodní ředitel společnosti Media Club.

Strategickou cílovou skupinou pro Media Club zůstává CS 15–69 let, která odpovídá ekonomicky aktivní populaci České republiky a kde v meziročním srovnání Prima Group narostla o celých 20 %, stejně jako v cílové skupině 15-54. Kromě reálného nárůstu share vykazuje Media Club ve srovnání s konkurenční televizní skupinou o 9,7 % rychlejší i zásah těchto diváků. Beze změny pro příští rok zůstává rozdělení dne na prime time (17.30–23.30) a off prime time (23.30–17.30). Media Club navyšuje ceníkové ceny za reklamní prostor dle objemu investic v rozmezí v průměru o 10 %.

Media Club dále upravuje poměr zastupovaných stanic v reklamním prodeji ve společných balíčcích, v tzv. bundles. Zastoupení stanic u bundle Exclusive, který přináší klientům lepší afinitu, bude nově v poměru Prima 47 %, Prima COOL 13 %, Prima LOVE 7 %, Prima ZOOM 6 %, Prima MAX 8 %, Prima KRIMI 5 %, Barrandov Group 3 % a ostatní stanice zastupované Media Clubem 11 %. Pro rok 2019 obchodujeme i nadále bundle zaměřený na děti 4–14 let, kde poměr stanic zůstává beze změny, tedy ze 7 % dětské ranní pásmo Primáček, Prima COOL z 35 %, Prima Comedy Central 19 %, Nickelodeon 22 % a dětské kanály ze skupiny Atmedia 17 %.

Bundly pro rok 2019

Stejně jako v předchozích letech jsou součástí obchodní politiky i motivační slevy. Všichni klienti, kteří uzavřou objednávku kampaní na rok 2018 do 10. 12. 2018, budou mít zachovaný off prime time koeficient na úrovni 0,8. „I přes inflaci ceníkových cen mají klienti stále řadu nástrojů, jak si cenu vylepšit. Kromě motivačních slev za včasné objednávky anebo předplatby to může být i realokace části budgetu do naší nabídky sponzoringu, product placement kampaní, online projektů či eventů,“ upřesnil Ladislav Dianiška.

Stejně jako letos bude Media Club také v roce 2019 zastupovat prodej reklamy pro skupinu Prima jak na šesti televizních stanicích (Prima, Prima COOL, Prima LOVE, Prima ZOOM, Prima MAX a Prima KRIMI), tak v online projektech, tištěných časopisech, eventech a rozhlasových stanicích z vlastního portfolia. Media Club i nadále zastupuje hudební stanice skupiny Óčko, kanály Skupiny Barrandov, komediální stanici Prima Comedy Central, dětský kanál Nickeloden, Mňam TV společnosti CE Media a kanály zastupované společností Atmedia Czech.

Více na www.media-club.cz