ČEA se rozrostla o čtyři nové členy

Novými členy se v únory staly společnosti MANES GROUP a.s., Spojka Events s.r.o., TUCHLER, spol. s r.o., a Brothers s.r.o. Asociace dále přijala dva nové partnery – společnosti IN CATERING s.r.o. a Českou spořitelnu, a. s.

Všichni noví členové asociace byli přijati v písemném hlasování členskou schůzí ČEA. Všechny subjekty překonaly hranici nutnou pro přijetí do asociace. Společnosti MANES GROUP a.s. a TUCHLER, spol. s r.o., byly přijaty s rozvazovací podmínkou s ohledem na nutnost doplnění administrativních požadavků dle stanov asociace.

Česká eventová asociace dále přijala dvě partnerské společnosti, a to IN CATERING s.r.o. a Českou spořitelnu, a. s. Partnerství umožňuje být součástí komunity České eventové asociace a čerpat její výhody, avšak bez členských práv, jimiž jsou rozhodovací pravomoc ve vývoji organizace, hlasování o nových členech atp. Tato forma spolupráce je určena primárně pro subjekty, které nemají organizaci eventů jako hlavní podnikatelskou činnost – především se jedná o zadavatele (obvykle korporace), hotely, umělecké agentury a další.

Česká eventová asociace (ČEA) je spolek zastupující zájmy eventových agentur a dodavatelů služeb v oblasti event marketingu a sales promotion, působících v České republice. Svou činností podporuje růst a rozvoj profesionálních standardů v oblasti event marketingu. Více informací na https://www.c-e-a.cz/.

Zdroj: c-e-a.cz