Výzkum: HbbTV využívá víc než čtvrtina populace

HbbTV alespoň občas využívá více než čtvrtina české populace, vyplývá z výzkumu o hybridním vysílání.

Hybridní televizní vysílání (HbbTV) využívají především majitelé chytrých televizorů (smart TV). Výzkum, který si zadala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) u agentury Focus, ukázal, že HbbTV využívá nadpoloviční většina majitelů smart TV (53 %), což představuje 27 % z celku zkoumané populace. Jde především o diváky, kteří považují sledování filmů a seriálů za důležitou náplň svého volného času.

Většina televizní divácké veřejnosti má povědomí o HbbTV – téměř tři čtvrtiny zkoumané populace o hybridní televizi alespoň slyšely (73 %). Jen o něco více než třetina diváků, kteří mají o HbbTV povědomí, však ví, jaký je rozdíl mezi běžným televizním vysíláním a HbbTV (36 %, což představuje 27 % z celku televizních diváků). Jen poměrně malý podíl televizních diváků tak dokáže specifikovat, v čem spočívá rozdíl mezi hybridní televizí a běžným vysíláním.

Uživatelé HbbTV sledují  hybridní televizi nejčastěji na stanicích Prima (86 %), Česká televize (79 %) a v poněkud menší míře na TV Nova (65 %). Třetina uživatelů HbbTV také alespoň občas sleduje hybridní vysílání televize Óčko (33 %), 37 % uživatelů také uvedlo, že sleduje HbbTV jiné stanice.

Zdroj: RRTV

I přes penetraci smart technologií a HbbTV sledování běžného vysílání v reálném čase stále převažuje. Téměř tři čtvrtiny dotázaných, kteří vlastní smart TV a mají tedy možnost volby mezi televizními a „netelevizními“ obsahy, tráví více času sledováním klasického televizního vysílání. Nabídku smart TV a HbbTV oproti vysílání v reálném čase upřednostňuje 11 % majitelů chytrých televizí. Analýza rovněž identifikovala malou skupinu respondentů, kteří klasické televizní vysílání nesledují vůbec (6 % majitelů smart TV, 3 % z celého souboru).

Z ostatních funkcí chytrých televizí (mimo HbbTV) se oblibě těší především přehrávání filmů z externích disků, bezplatné stahování a sledování videa a bezdrátové přehrávání obsahů z mobilních telefonů, tabletů a podobných přístrojů.

Uživateli hybridní televize jsou častěji muži a lidé ve věku 25 – 44 let, pracující na kvalifikovaných pozicích. Významně častěji HbbTV sledují lidé z domácností s vyššími příjmy.

HbbTV svým uživatelům slouží nejčastěji ke zpětnému sledování pořadů z televizních archivů nebo ke spouštění pořadů z interaktivního programu. Využívání nabídky hybridní televize je ovšem rozmanitější – tři čtvrtiny jejích uživatelů využívá tři nebo více z jedenácti testovaných funkcí, polovina pět nebo více funkcí (průměr činí 5 využívaných funkcí).

S interaktivní reklamou, tedy reklamou, která umožňuje prostřednictvím tlačítka divákovi získat více informací o inzerovaném produktu, případně jej přímo zakoupit, se setkala jen čtvrtina uživatelů HbbTV a 16 % majitelů chytrých televizí. Interaktivní reklamu využila jen třetina z dotázaných, kteří ji na své smart TV nebo HbbTV zaznamenali (15 % z nich vícekrát, 18 % jen jednou). Tuto formu marketingové komunikace využilo pět procent uživatelů chytré televize.

Celá studie je k dispozici zde.

Zdroj: https://www.mediaguru.cz/clanky/2019/01/vyzkum-hbbtv-vyuziva-vic-nez-ctvrtina-populace/