Media Club v roce 2018 podporuje investice napříč mediatypy a zahajuje spolupráci s Atmedia Czech

Obchodní zastupitelství Media Club v nové obchodní politice pro rok 2018 více motivuje klienty, aby investovali napříč mediatypy, a upravuje poplatky za vyžádané pozice v reklamním bloku. Od nového roku začne Media Club neexkluzivně obchodovat televizní kanály z portfolia společnosti Atmedia. Tato spolupráce má přinést dostatek GRPs a vylepšení zásahu kampaní u všech tří typů balíčků. Nově zastupovanými tištěnými tituly jsou PLAYBOY a Prima ZOOM.

„Jsme velmi rádi, že se nám i v letošním roce podařilo zachovat trend růstu počtu prodaných GRPS v souladu s trhem. Vzhledem k tomuto růstu i nadále budeme uplatňovat inflační politiku růstu cen tak, abychom byli schopni uspokojit veškerou poptávku i v budoucím roce. Věříme, že nová cenová politika přinese optimalizaci ve vytížení sezón, a díky nově zastupovaným médiím umožníme klientům dosáhnout lepší reach na afinitní cílové skupiny,“ říká Ladislav Dianiška, obchodní ředitel společnosti Media Club.

Do dalšího roku zachovává Media Club stejnou strategickou cílovou skupinu 15–69 let, která odpovídá ekonomicky aktivní populaci České republiky i rozdělení dne na prime time (17.30–23.30) a off prime time (23.30–17.30). Dále Media Club navyšuje ceníkové ceny v průměru okolo 10 % a navyšuje sezonní indexy v červnu, září a prosinci. Větší důraz bude obchodní zastupitelství klást na některé příplatky, jako například když si zákazník vyžádá konkrétní pozici v reklamním bloku či pokud se aliančně propojí s dalším klientem ve spotu nebo bude požadovat rozložení svých budgetů a GRP jinak, než je standardní rozložení dle obchodní politiky Media Clubu.

Media Club dále upravuje poměr zastupovaných stanic v reklamním prodeji ve společných balíčcích, v tzv. bundle. Zastoupení stanic u bundle Exclusive, který přináší klientům lepší afinitu, bude nově v poměru Prima 50 %, Prima COOL 14 %, Prima LOVE 8 %, Prima ZOOM 7 %, Prima MAX 8 %, Skupina Barrandov 3 % a ostatní stanice zastupované Media Clubem 10 %, kde budou i kanály AT Media. Bundle zaměřený na děti 4–14 let tvoří ze 7 % dětské ranní pásmo Primáček, Prima COOL ze 35 %, Prima Comedy Central 19 %, Nickelodeon 22 % a kanály ve skupině atkids 17 %, kde dominuje Disney Channel.

„V budoucnu chceme k plánování kampaní klientů přistupovat více efektivně a kreativně napříč všemi mediatypy. Dokážeme navrhnout multikanálovou strategii od televize přes rádia, printy, online, HbbTV, až po eventy, a zasáhnout tak až 99,2 % ekonomicky aktivní populace. Momentálně již takto crossmediálně pracujeme se dvěma pilíři, a to segmentem hobby a vaření, kdy příslušným klientům nabízíme afinitní zásah jejich cílové skupiny,“ upřesňuje plány Ladislav Dianiška.

Součástí obchodní politiky jsou i motivační slevy. Všichni klienti, kteří uzavřou objednávku kampaní na rok 2018 do 15. 12. 2017, budou mít zachovaný off prime time koeficient na úrovni 0,8.

Stejně jako letos bude Media Club zastupovat prodej reklamy pro skupinu Prima jak na televizních stanicích, tak v online a v tištěných časopisech. I nadále zastupuje rozhlasové stanice ze sítě Radio United Services, hudební stanice skupiny Óčko, kanály Skupiny Barrandov, komediální stanici Prima Comedy Central, dětský kanál Nickeloden, Mňam TV společnosti CE Media. Nově přibydou kanály zastupované společností Atmedia Czech. Více na www-media-club.cz.