Media Club nabízí svým klientům novou šablonu pro snadnou tvorbu HbbTV aplikace na sběr leadů v podobě mobilních čísel zdarma

Obchodní zastupitelství Media Club, které je lídrem na trhu v prodeji reklamního prostoru v technologii hybridní televize, vyvinulo novou šablonu do aplikace HbbTV Creator. Tato šablona umožňuje klientům sbírat kontakty na uživatele u obrazovek, kteří mají zájem
o inzerovaný produkt nebo službu. Její výhodou je také možnost cílit na region, kde se uživatelé nacházejí. Stejně jako předchozí aplikace z platformy HbbTV Creator je pro klienty Media Clubu zcela zdarma.

„Rozhodli jsme se rozvinout nabídku aplikací, protože poptávka po mediálním prostoru v prostředí hybridní televize neustále roste. Za nárůstem této poptávky stojí mimo jiné právě zjednodušení procesu tvorby aplikace, která je potřebná pro kampaň v HbbTV. Pro klienty jsme navrhli čtyři základní aplikace, které si mohou vytvářet jednoduše a zdarma pomocí HbbTV Creatoru,“ říká Petr Hatlapatka, vedoucí online prodeje Media Clubu.

Klienti mohou prostřednictvím aplikace sbírat telefonní čísla diváků. Uživatel může být posléze osloven s konkrétní nabídkou. Například klient z oblasti bankovnictví sbíral kontakty zájemců o založení nového účtu.

Za rostoucí znalostí a využíváním HbbTV diváky stojí i nárůst CTR, které současné kampaně zaznamenávají v porovnání s minulými lety. V současné době průměrné CTR komerčního červeného tlačítka (Switch-In) dosahuje hodnoty 2 %, u kampaní cílených pouze na stanici Prima se CTR pohybuje kolem 4 %.

„Samozřejmě vždy záleží na kreativě červeného tlačítka a na motivaci – call-to-action, je proklikovost do aplikace vždy vyšší. Byli bychom rádi, kdyby klienti ke kampaním v HbbTV nepřistupovali jako ke klasickým online kampaním, ale počítali zde s interakcí uživatele a přinášeli uživateli přidanou hodnotu,“ dodává Petr Hatlapatka.

Podle únorového měření Českých Radiokomunikací může FTV Prima prostřednictvím HbbTV v jeden okamžik zasáhnout až 298 000 diváků. Podle posledního oficiálního měření ze srpna 2018 je celkový počet diváků s HbbTV televizí přes 2,2 miliony.

 

Zdroj: HbbTV měření, srpen, říjen 2017, březen 2018, ČRa.

Zdroj: FTV Prima, spol. s r.o.