Lenka Wienerová: Radio 1 ze své cesty nikdy neuhnulo

Lenka Wienerová: Radio 1 ze své cesty nikdy neuhnulo

„V polovině devadesátých let se za nás postavily i velké reklamní agentury. Jejich manažeři psali našemu novému majiteli, aby neměnil náš program,“ vzpomíná ředitelka Radia 1 Lenka Wienerová.

Ve čtvrtek 25. března 2021 uplyne 30 let od zahájení vysílání Radia 1. Jeho předchůdcem bylo Radio Stalin, které začalo vysílat ještě o pár měsíců dřív. Šlo o první české soukromé rádio, které po společenských změnách v roce 1989 vstoupilo do rozhlasového éteru. Na podzim 1990 vysílal jen Československý rozhlas a ve francouzštině Evropa 2, která dostala k dispozici jednu z frekvencí Československého rozhlasu. O třicetileté etapě Radia 1 jsme mluvili s Lenkou Wienerovou, spoluzakladatelkou Radia 1 a jeho stávající ředitelkou.

Radio 1 si tento týden připomíná 30 let od zahájení vysílání. S rádiem jste spojená od jeho začátků, můžete přiblížit počátky vysílání a to, co spuštění vysílání předcházelo?

Tehdy jsem pracovala v Československém rozhlase jako produkční v hlavní redakci hudebního vysílání. Hudba byla vždy mou zálibou, ale nelíbilo se mi, jakou hudbu Československý rozhlas hrál. V té době tu jiné rádio nevysílalo, žádná komerční rádia nebyla. To se dnes těžko vysvětluje a chápe, protože jsme zvyklí na to, že si můžeme vybírat z nepřeberného množství stanic, a díky mobilním telefonům máme okamžitě k dispozici miliony nahrávek různých žánrů. Pokaždé, když tehdy vyšla nová nahrávka v hudebním vydavatelství Panton, což bylo v té době jedno ze tří hudebních vydavatelství, snažila jsem se redaktory tzv. malých hudebních žánrů v Československém rozhlasu přesvědčit, jestli by ji do vysílání nezařadili. Bylo mi přitom jasné, že po nich nemůžu chtít, aby hráli například Jasnou Páku, ale třeba u desek Mišíka, Pospíšila, Petřiny a dalších jsem to alespoň zkusila… Neuspěla jsem. Podobné to bylo se zahraniční hudbou. Bylo tady hodně řeckých studentů nebo jihoamerických a dostali jsme se i ke krásné muzice těchto zemí. Nebyl ale zájem o to ji hrát. Když se pak naskytla příležitost mít vlastní rádio s nabídkou hudby, kterou jsem měla ráda, a moje tehdejší generace ji měla ráda, nebylo o čem přemýšlet.

Splnila jste si teda svůj sen…

Přesně tak, splnili jsme si sen. Na začátku to byli především studenti z Pedagogické fakulty, kteří stáli u začátku rádia, ale určené bylo pro všechny lidi se zájmem o hudbu, která v té době z žádného rozhlasového éteru nezněla.

Prvotní vysílání se odehrávalo z míst pod tehdejším Stalinovým pomníkem v Praze na Letné. Vysílání Rádia Stalin, jak se tehdy rádio jmenovalo, ale nemělo žádné oficiální oprávnění od státu. Pak se Rádio Stalin změnilo na Radio Ultra a z něj na Radio 1, které získalo oficiální licenci. Odráží tento vývoj fakt, že v té době neměl stát ještě ustavené instituce, které soukromé rozhlasové vysílání umožňovaly?

Lze to tak říct. My jsme žádné povolení neměli, licence v té době ještě nebyly a čekání na vyřízení naší žádosti o povolení k vysílání nám už přišlo strašně dlouhé. Jediné, co jsme měli, bylo potvrzení od Radiokomunikací, že naše frekvence 92,6 FM je volná a že vysílání na ní neohrozí provoz záchranné služby nebo letecký provoz. Až takoví piráti jsme nebyli, abychom toto riskovali. Rádio Stalin, které vysílalo z bunkru pod tehdejším Stalinovým pomníkem v Praze na Letné v rámci výstavy Totalitní zóna, existovalo jen týden od 19. do 25. 10. 1990. V ten den nám sebrali vysílačku a vysílání skončilo. Vysílačku nám vrátili v únoru 1991 a od 15. února jsme začali vysílat už z pražské Lodecké ulice znovu pirátsky, ale pod názvem Radio Ultra. K naší žádosti o povolení vysílání se pak přidali i další žadatelé, a tak na frekvenci 92,6 vysílali předchůdci rádií budějovického Rádia Faktor, brněnského Rádia Hády, pražského rádia Independent nebo ostravského Rádia Orion. Až v březnu jsme dostali od vládní meziresortní komise licenci a ta už byla na frekvenci 91,9 FM. 25. března 1991 jsme na této frekvenci spustili vysílání Radia 1.

Na začátku 90. let minulého století se řada věcí teprve rozvíjela, což platilo i o výzkumech médií. Přesto by mě zajímalo, jak asi poslouchané bylo Radio 1 v té době?

Poslechovost byla obrovská. Nemůžu se odvolat na žádný konkrétní výzkum, protože takový tady v té době nebyl, ale odhadovalo se, že rádio poslouchalo asi 200 tisíc lidí. Vysílalo se jen v Praze.

Od jara roku 1991, kdy stát začal poskytovat první licence pro provozovatele soukromých rádií, se začala zvyšovat i konkurence a soutěž na trhu. Jak se žilo rádiu v době, kdy se trh otevřel a muselo se zápasit o přízeň zadavatelů reklamy?

Už tehdy začala vznikat první reklamní oddělení a sami jsme se zapojili také do namlouvání reklamních spotů. Dokonce ještě v rámci vysílání Rádia Stalin jsem namlouvala reklamu na servis nápojů. Už tenkrát existoval zárodek reklamního trhu a měli jsme i několik zadavatelů. Byly to například půjčovny DVD, prodejci kopírek, faxů nebo počítačů.

Zmínila jste, že jste namlouvali reklamní spoty. Trvá to dodnes?

Ano, děláme to i dnes. Někteří naši zadavatelé si přejí mít ve svých spotech hlasy, které znají z vysílání. Často jsou to totiž sami posluchači rádia. Naši moderátoři nejsou zprávaři, tak mohou namlouvat jakoukoli reklamu. Mezi našimi moderátory jsou i aktivní muzikanti nebo divadelníci a jsou zvyklí sami sebe prezentovat.

Dařilo se provoz rádia z reklamy uživit? Většinou ta média, která jsou alternativní a menšinová, to mají na reklamním trhu těžší…

Vždy jsme měli rozpočty postavené tak, aby výnosy pokryly naše náklady. Odpustili jsme si velké kampaně a akce, nevypláceli jsme nadstandardní honoráře, což platí doteď. Rádio vždycky žilo za své. Je pravda, že v 90. letech to v jeden okamžik bylo trochu komplikovanější, ale zvládli jsme to. Když jsme vysílali z rockového klubu Bunkr, který sídlil v Lodecké ulici, měli jsme spolu dohodu, že budeme vysílat reklamu na program klubu a klub nás za to nechá ve svých prostorách vysílat. Vysílací studio bylo umístěno v suterénu klubu, což skýtalo i možnost přenosů koncertů. To bylo na svou dobu pokrokové. Ekonomické představy klubu se ale úplně nesetkaly s realitou, majitelům klubu se nedařilo splácet půjčku, kterou si vzali, takže to pak vzalo rychlý konec. My jsme se ale už předtím v průběhu roku 1993 odstěhovali na Výtoň, protože naše spolupráce neprobíhala ideálním způsobem. Majitelé potom v roce 1996 rádio prodali americké společnosti Metromedia.

Majetková změna může vyústit v přání nových majitelů dělat věci jinak. Cítili jste, že by původní idea Radia 1 mohla být s příchodem nového vlastníka ohrožena?

Noví majitelé byli ze své domoviny zvyklí na to, že rádia jsou nějak formátovaná, a to my jsme opravdu nebyli. Byli tím hodně zaskočeni a měli pocit, že náš program je potřeba uspořádat. Snažili jsme se jim vysvětlit, že to není dobrý nápad a že to nebude fungovat. Chtěli také, aby jeden moderátor vysílal od pondělí do pátku ve stejné směně. Naše vysílání je postaveno na tom, že je každá směna jiná. Proto jsme jim i tuto novinku rozmlouvali. Chtěli to ale zkusit a byli to noví majitelé, tak se to zkusilo. Zjistili jsme to, co jsme očekávali – že to opravdu nefunguje, a ani posluchači změny nepřivítali s nadšením. Naši moderátoři navíc po týdenním vysílání začali být vyčerpaní a vysílání ztratilo grády. V klasickém komerčním rádiu vybírá hudbu počítač, u nás ji vybírají konkrétní moderátoři a každý z nich má trochu jiné preference. To dělá vysílání rádia pestré.

Jak jste americkým vlastníkům rádio popsala a představila?

Popisovala jsem náš program jako formát urban contemporary, který je nám asi nejblíž. V té době jsem nebyla ředitelkou, ale zástupkyní ředitele, protože oni měli svého ředitele. Zpočátku jsme museli novým majitelům hodně vysvětlovat. Do České republiky přišli v roce 1996, nemohli znát kontext toho, co se u nás děje. Je ale potřeba říct, že byli otevření a naslouchali, a když navíc viděli, že rádio nejenže vydělává, ale je i v lehkém plusu, tak dali na naše slova. V té době se za nás postavila i veřejnost. Když se rozkřiklo, že se chystají změny ve vysílání, tak psalo hodně lidí, že jim náš program takto vyhovuje a že jsme tím unikátní. Podpořily nás i české pobočky velkých reklamních agentur, jejichž management a kreativci Radio 1 poslouchali a doteď poslouchají. Někteří ředitelé poboček velkých reklamních agentur neváhali novým majitelům napsat a vysvětlit, co Radio 1 pro ně znamená a proč je dobré nechat formát takový, jaký je.

Jednotliví moderátoři Radia 1 měli a mají volnost v tom, jakou muziku pouští. Neměli jste obavu, že se vám tato volnost vymstí a vysílání se vymkne z rukou?

Denní moderátoři mají pravidla, která by měli dodržovat. Nemají například pouštět skladby delší než šest minut, měli by zařazovat i skladby z našich hitparád nebo odvysílat určité procento české hudby. Ale u nočních moderátorů, kteří vysílají mezi půlnocí a šestou ranní, tam je to opravdu divočina a tam je čas na experimenty. Pokud někdo poslouchá hudbu, která je ještě víc menšinová, než je náš menšinový formát, tak si může v nočním vysílání přijít na své a moderátoři se zase můžou v nočním vysílání vyřádit.

Když se ohlédnete za třemi desítkami let Radia 1, nastaly někdy situace, kdy jste si řekla, že by to rádio nemuselo ustát?

To, že Radio 1 by něco neustálo, jsem si nikdy nepřipouštěla. Byla období, která byla pro rádio velmi komplikovaná a byla komplikovaná i pro mě osobně, ale že bych to někdy chtěla vzdát, to nikoli. Mám jasnou představu, co má rádio vysílat a jací lidé v něm mají vysílat, a od 90. let jsme z toho neuhnuli.

A je to vaše vize i pro další roky…

Určitě.

Kdo dnes Radio 1 poslouchá? Jeho první posluchači zestárli s rádiem a pravděpodobně stále posluchači zůstávají. Jak je to ale s novým publikem? Předává se poslech rádia v rodinách?

Je to tak. Rodiče těch, kteří poslouchají Radio 1, a těch, kteří mají otevřenější přístup k hudbě, předávají vztah k Radiu 1 svým dětem. Jde ale o starší děti, které jsou na konci střední školy nebo na vysoké škole. Z nich jsou to především studenti uměleckých oborů, architektury, AMU, DAMU, kreativci, ale i studenti informačních technologií. Hrajeme muziku od klasické hudby po alternativní, velmi menšinové žánry, a to dělá rádio pestrým. Navíc často naši posluchači neposlouchají vše, ale vybírají si své pořady.

Bavili jsme se hodně o začátcích v 90. letech minulého století, doba ale pokročila a rádio už dnes není jen vysílačka. Jsou pro vás zajímavé digitalizace a nové technologie, které umožňují šířit audio i dalšími způsoby?

Zajímavé jsou, ale primární je pro nás stále FM vysílání. Natáčíme podcasty našich publicistických pořadů Odvážné palce a Zátiší, hudební pořady umísťujeme na Mixcloud.com, vysíláme v digitálním DAB+ a máme i mobilní aplikaci. Trendy sledujeme a nechceme zaostávat, ale FM vysílání zůstává stěžejní. Už nevysíláme jen v Praze, ale rozšířili jsme se do Plzně a od loňska vysíláme na frekvencích v Českých Budějovicích a v Liberci. Proto jsme loni naše klasické logo upravili a odstranili z něj údaj o pražské frekvenci 91,9 a také nápis Praha. Posluchače to mátlo.

A chtěli byste vysílání Radia 1 ještě dál rozšiřovat po republice?

Moc by se nám líbila moravská města Ostrava, Brno a Olomouc. Víme, že máme potenciál v místech, kde sídlí vysoké školy. Ale jinak to asi není priorita. Rádio 1 lze naladit v aplikacích, na internetu, DAB+, a proto si nemyslím, že je nutné mít v každém městě svoji frekvenci.

Zdroj: Mediaguru.cz

Číst dál…

Tipsport COOL Liga startuje svoji 9. sezónu. Vítěz bude bojovat se světovou elitou

Devátá sezóna Tipsport COOL Ligy ve hře Counter Strike: Global Offensive začíná prvními zápasy. Vítěz soutěže získá nejenom důležité body pro postup na podzimní Vodafone MČR v počítačových hrách, ale získá i místo v uzavřené východoevropské kvalifikaci na turnaj BLAST Premier Showdown. Z něj pak může postoupit mezi světovou elitu a hrát i o desítky milionů korun. Za největšího favorita jsou považovány týmy Entropiq, Sampi.Tipsport, CZC.eSuba a Enterprise.

Novou sezónu Tipsport COOL Ligy zahájí souboj mezi Sampi.Tipsport a týmem Enterprise, kteří patří mezi favority devátého ročníku. Tím největším je však vicemistr České republiky, tým Entropiq, který vyzve dalšího titána české scény, celek.CZC.eSuba. Ale ani ostatní týmy nejsou bez šancí a mnohokrát dokázaly, že se s nimi musí počítat. Tuto čtveřici tvoří eEriness.MARVO, Dark Tigers, ECLOT a DEFEATERS. Paralelně s 1. ligou bude probíhat i 2. nejvyšší soutěže, ze které se týmy budou moci probojovat do elitní divize.

„V loňském roce jsme sledovali obrovský nárůst zájmu diváků, fanoušků esportu i sázkařů. Věřím, že už se nemohou dočkat nové sezóny. Ta je navíc okořeněná o možnost postupu na elitní světový turnaj. I v letošní sezoně bude u Tipsportu možné na všechny zápasy sázet jak v rámci široké předzápasové a live nabídky. Všechny fanoušky dobrého esportu bych proto rád pozval ke sledování napínavých soubojů Tipsport COOL ligy,“ říká Martin Ptáčník, manažer sponzoringu společnosti Tipsport.

V základní části 9. sezóny se odehraje celkem 10 kol, na které poslední květnový víkend neváže velké play‑off, kde si účastníci rozdají celkem 250 000 korun. Tam ale cesta nového šampiona neskončí. Vítězný tým bude reprezentovat Česko ve východoevropské kvalifikaci na turnaj BLAST Premier Showdown. Pokud vítěz Tipsport COOL Ligy uspěje i tam, získá 550 000 korun (25 000 dolarů) a postaví se nejlepším organizacím světa.

Esportové souboje Tipsport COOL Ligy budou moci diváci sledovat na Twitch kanále agentury PLAYzone a dále pak na facebookových stránkách Prima COOL a na HbbTV televizních stanic Prima. Strategickým partnerem se v tomto ročníku opět stává sázková kancelář Tipsport, která bude mimo jiné zápasy rovněž přenášet v rámci vysílání TV Tipsport. Ligu také dlouhodobě podporují i výrobce herních periferií Logitech a výrobce počítačů HAL3000. Novými partnery ročníku 2021 jsou prodejce elektroniky Datart, výrobce chipsů Pringles a společnost Partners, která chce u mladých lidí rozvíjet finanční gramotnost.

Týmy 1. Tipsport COOL Ligy (v abecedním pořadí)

  1. eSuba
  2. Dark Tigers
  3. DEFEATERS
  4. ECLOT
  5. MARVO
  6. ENTERPRISE
  7. Entropiq
  8. Tipsport

Oficiální stránky Tipsport COOL Ligy: https://www.coolliga.cz/

Zdroj: PLAYzone.cz

Číst dál…

OSLAVA 30. NAROZENIN RADIA 1 NABÍDNE LEGENDY I NOVINKY

Ve čtvrtek 25. března uplyne přesně 30 let od chvíle, kdy Radio 1 získalo licenci pro vysílání na frekvenci 91,9 FM. Kulaté narozeniny oslaví v éteru, a to od pondělí 22. do neděle 28. března. Narozeninové sety odehrají například Josef Sedloň, Jana Kománková, Ondřej Štindl, Klára Nemravová nebo Žofie Helfertová. Ve speciálních dílech se představí pořady Shadowbox, Zátiší, Buzz či Reggae klub. Radio 1 si ke kulatinám nadělí také nový web, speciální třicátnický merchandise, svěží zvukový a grafický obal obou hitparád a dva nové pořady.

Narozeninový týden divů na Radiu 1

Narozeninový týden nabídne bohatý program. Posluchači se mohou těšit na barvité pojetí oslav jednotlivých DJs, kterých se za vysílacím pultem, v živých denních směnách, vystřídá celkem 15. Svou troškou do třicátnického mlýna přispějí i pořady, jejichž tvůrci nachystali dvacítku speciálů. V rámci oslav se navíc představí i dva nové přírůstky do programové kolekce Radia 1. Pokud to epidemiologická situace dovolí, dorazí do vysílání naživo i zajímaví hosté.

Nový web jako dárek k 30. narozeninám

Jako největší dárek si Radio 1 nadělí nový web, který začne fungovat v průběhu narozeninového týdne. Součástí oslav je i třicátnický merchandise, který v grafickém zpracování Jana Filipa nabídne trička, placky, samolepky nebo plakáty; trika bude možné koupit na e-kiosku Radia 1. Dárek dostanou i obě rádiové hitparády – Velká sedma a Hitparáda Radia 1, a to v podobě nového vizuálu od Jiřího Mocka. Získají také nové autorské znělky od Tomáše Tkáče z Vinylou oceněného labelu Divnosti (Velká sedma) a Lukáše Vydry s Igorem Brusem z kolektivu Sing Sing Soundsystem (Hitparáda Radia 1).

Radio 1 má za sebou kus historie

Radio 1 začalo vysílat pod názvem Radio Stalin z katakomb pod někdejším Stalinovým pomníkem v Praze na Letné. Vysílačka i technické zařízení byly darem francouzského rádia Energie (NRJ) na podporu svobody projevu v tehdejším Československu. Radio Stalin vysílalo pirátsky od 19. do 25. října 1990 v rámci výstavy Totalitní zóna a vzbudilo mimořádný ohlas. Po týdnu vysílací zařízení zabavila policie a vysílání muselo skončit. Petici za znovuobnovení vysílání a proti monopolu státního rozhlasu a televize podepsalo na 30 000 lidí. Na začátku roku 1991 bylo zařízení vráceno a 25. března 1991 se Radio 1 stalo historicky první českou soukromou rozhlasovou stanicí v této republice. Radio 1 se od začátku své existence lišilo od ostatních komerčních stanic svou alternativní hudební dramaturgií, která není svázaná hitparádovými pravidly. Hlavní charakteristikou Radia 1 je maximální otevřenost, a to jak k různorodým hudebním žánrům, tak i v přístupu k posluchačům. Během své existence se Radio 1 stalo významným kulturním fenoménem, zcela ojedinělým v evropském prostoru.

Číst dál…

Prima v dubnu uvede dva nové pořady a na ráno přidává oblíbené vlajkové seriály

Skupina Prima si na duben přichystala hned dva novinkové pořady. Rodinný magazín Na houpačce s moderátorkou Evou Čejkovou poběží od soboty 3. dubna na stanici Prima. Na hlavním kanále pak začne i reality show LIKE HOUSE, přibližující život současných influencerů, na kterou se diváci mohou těšit od úterý 6. dubna každý všední den. S nasazením nových pořadů přichází i programová změna – každý všední den bude možné sledovat primácké vlajkové seriály i v dopoledních hodinách.

„Uvedením nových pořadů i malými úpravami v programovém schématu bychom rádi divákům zprostředkovali více zábavy pro celou rodinu. Hned po ránu se diváci mohou podívat na oblíbené seriály, jako jsou Slunečná, Sestřičky nebo Ohnivý kuře. Do odpoledního slotu přidáváme unikátní reality show LIKE HOUSE, která představí osm různorodých influencerů, známých především z raketově rostoucí sociální sítě TikTok. Ač se může zdát, že je to pořad pro mladší publikum, věříme, že tato reality show bude i pro rodiče zajímavou sondou do současného světa mladých lidí, kde sociální sítě hrají prim,“ říká Roman Mrázek, programový ředitel skupiny Prima.

Reality show LIKE HOUSE je jedinečný formát, který nemá v českém televizním éteru obdoby. Diváci budou po dobu tří měsíců sledovat každodenní život soutěžících, jejich vztahy, radosti, strasti i to, jak se poperou s různými výzvami a soutěžemi. Influencer, který dostane od diváků nejvyšší počet hlasů prostřednictvím mobilní aplikace, se stane vítězem reality show a získá výhru ve výši půl milionu korun. Zpestřením pro soutěžící i diváky budou hosté, které produkce bude průběžně do vily zvát. Mezi influencery, kteří se na začátku dubna do vily nedaleko Berouna nastěhují, jsou: Tomáš Běhounek (@t0mi.jpg), Lada Horová (@laaduska), Barbora Chvojková (@barcachvojku), Adam Kajumi (@adamkajumi), Marie Rosecká (@maru_rosecka), Barbora Stříteská (@barborastriteska), Jan Svěcený (jenisek_) a Marek Valášek (@datel_marek). Reality show LIKE HOUSE startuje na hlavním kanále Prima od úterý 6. dubna a poběží každé všední pozdní odpoledne.

„Sobotní pořad Na houpačce je dalším přírůstkem do portfolia volnočasových pořadů. Je to týdeník pro každého, kdo má rád zdravý životní styl a rodinnou pohodu, proto jej nasazujeme do podvečerního slotu, kdy se u televize potkává celá rodina,“ přibližuje další pořad Roman Mrázek.

Nový magazín Na houpačce bude plný inspirace, nápadů, ale také zábavy a toulek po České republice. Houpačka zde představuje symbol životních i ročních etap, lehkosti i radosti ze života. Redaktorka Eva Čejková v doprovodu dětí představí divákům nejen krásy českého venkova, ale prozradí i tipy do domácnosti. Kreativní duše inspiruje k tvoření, milovníky dobrého jídla zas potěší recepty z české kuchyně. Nebudou chybět ani populární témata jako upcyklace a zvelebování domova. V závěrečné části pořadu bude pravidelné okénko Eva testuje, kde diváci mohou doma otestovat produkty, které byly představeny v pořadu. Magazín Na houpačce startuje v sobotu 3. dubna od 17.55 na hlavním kanále Prima.

Od neděle 4. dubna se pak s premiérovými díly vrací na obrazovky oblíbený, zábavně vzdělávací pořad Prima Mazlíček, který se zaměřuje na zvířata – ať už jde o ta domácí, volně žijící či hospodářská. Moderátor Jan Šťastný každou neděli dopoledne nabídne zajímavosti z domova i zahraničí pro všechny milovníky zvířat.

Zdroj: FTV Prima, spol. s r.o.

Číst dál…

Prima rozšířila nabídku v iPrima Videopůjčovně o 30 českých legendárních filmů

Vrchní, prchni!, S tebou mě baví svět, Rozpuštěný a vypuštěný, Na samotě u lesa, Léto s kovbojem, ale i série o Básnících, Obecná škola, „Marečku, podejte mi pero“, Jára Cimrman ležící, spící, Kulový blesk či klasické české pohádky jako Šíleně smutná princezna nebo S čerty nejsou žerty nově nabízí skupina Prima ke zhlédnutí online. České snímky napříč žánry, které se těší stálé divácké oblíbenosti již několik desetiletí, si nově mohou uživatelé půjčit v iPrima Videopůjčovně za 49 Kč na 48 hodin.

„Pro Čechy je charakteristický jedinečný smysl pro humor, což se samozřejmě nemohlo nepromítnout do naší filmové tvorby. Jsme proto rádi, že můžeme v iPrima Videopůjčovně nabídnout ty nejlepší, léty prověřené české komedie a pohádky, jako jsou trilogie o rodině Homolkovic či Slunce, seno. Mimo to u nás mohou diváci sledovat i aktuální hity, jako jsou například Českým lvem ověnčené filmy Šarlatán, Havel či Krajina ve stínu,“ říká Roman Mrázek, programový ředitel skupiny Prima.

Web iPrima.cz nabízí zdarma svým uživatelům rozsáhlý videoarchiv napříč všemi žánry. Přes 1 000 dostupných pořadů a filmů a přes 11 500 epizod oblíbených seriálů – to je více než 7 500 hodin obsahu, kterým může iPrima směle konkurovat i známým celosvětovým streamingovým službám. Průměrné měsíční video views přesahují 46 000 000. Mezi nejoblíbenější tituly aktuálně patří Slunečná, telenovely Recept na lásku a Zasněná láska, seriál Sestřičky nebo Prostřeno! a Policie v akci. Mezi nejsledovanější dokumenty aktuálně patří Vetřelci dávnověku, Mimo kontrolu a Norské domy snů. Z filmů se na prvních příčkách oblíbenosti drží české snímky, především ty nominované na České lvy. V rámci TVOD služeb si diváci oblíbili zejména balíčky, tedy více dílů jednoho seriálu za zvýhodněnou cenu. Jen od začátku letošního roku si uživatelé předplatili celkem přes 300 000 epizod, balíčků a filmů.

Zdroj: FTV Prima, spol. s r.o.

Číst dál…