Atmedia

5 832 000
Reach
79,52%
Reach v %
3,47%
Share
0,5%
Rating

Atmedia zastupuje takřka 30 tematických televizních stanic včetně nejširšího portfolia dětských stanic na trhu.

 

Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere; období 1-9/2017, AD 06-06, CS 15-69